Inrikes

Arbetarpolitik – eller de tre strutsarnas politik

Ostrich
Jan Hägglund
Publicerad i
#89-90
Lästid 3 min

Arbetarpartiet har redovisat hur vi ser på behovet av begränsningar. Sverige kan inte rädda alla 60 miljoner flyktingar. Däremot kan Sverige fortsätta att ta ett stort ansvar, trots de självklara begränsningar som finns för ett land med färre än tio miljoner invånare, och med ambitioner på att kunna integrera flyktingarna i samhället. Vi anser också att det inte går att förena ett försvar av kollektivavtal och arbetsrätt med att förespråka en obegränsad asylinvandring.

De tre strutsarna
Det är fascinerande hur långt i självbedrägeri vissa kan gå för att undvika frågan om begränsningar.Oppositionen inom Miljöpartiet förnekar helt enkelt att det finns några begränsningar för Sveriges kapacitet att ta emot asylsökande. Detta utgör den mest verklighetsfrämmande varianten av strutstaktiken. Resterna av 70-talsvänstern tror att den kan slippa undan frågan om begränsningar genom att ropa ”låt kapitalet betala!” Detta utgör den mest korkade varianten av strutstaktiken. Talkören ”låt kapitalet betala” är utmärkt – som talkör. Arbetarpartiet strävar efter en sådan styrka att vi kan förverkliga denna talkör. Ett tredje alternativ är att säga att frågan är för svår och överlämna beslutet, exempelvis till någon motståndare, och samtidigt själv desertera. Detta utgör den fegaste varianten av strutstaktiken.

Men problemet – för oss i Arbetarpartiet, den ”gröna” oppositionen och för talkörsvänstern – är att frågan om att begränsa asylmottagningen ställs idag. Sedan ropen ”låt kapitalet betala” tystnat kvarstår frågan om begränsningar i alla fall. Och talkören har inte ”friskrivit” någon enda person från den s.k.  vänstern från ansvaret att ta ställning. I slutänden handlar det om följande: Antingen erkänner vi att det behövs en begränsning som gör det möjligt att försvara kollektivavtal, anständiga bostäder och skolor. Eller så böjer vi oss för Annie Lööf och övriga borgare som vill använda asylinvandringen som en murbräcka för att få den svenska modellen att kollapsa. Och låtsas samtidigt att Sverige kan fortsätta med ett obegränsat asylmottagande.

Arbetarpartiet har gjort sitt val. Vi avvisar ett obegränsat asylmottagande. Vi försvarar kollektivavtal, anständiga bostäder, övriga trygghetssystem. Vi stöder ett asylmottagande som även i fortsättningen innebär ett stort ansvarstagande för människor på flykt och som vi kan vara stolta över. Därmed sätter vi arbetarnas intressen främst.

Läs mer:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar