Inrikes

LO:s framtid: Organisera eller dö

Publicerad i
#89-90
Lästid 2 min

Migrationsforskaren Joakim Ruist skriver i tidningen Dagens Samhälle (DS) att det krävs ”ett större skapande av jobb till lägre löner”. Ruist hotar med de enorma kostnader som integrationen av alla nyanlända flyktingar kommer att innebära för den offentliga sektorn. Detta då det dröjer länge innan flyktingar etablerar sig på arbetsmarknaden och börjar ”betala tillbaka” till samhället via skatten. Ruists förslag skulle just innebära att flyktingarna används till att pressa lönerna nedåt, luckra upp arbetsrätten och sänka standarden för bostäder. Precis som borgerligheten velat under årtionden. Tyvärr har S hakat på då partiet saknar alternativ.

Vi stöder inte Ruists förslag. Men han åskådliggör två väsentliga problem:
1. Antalet flyktingar är väldigt stort. Aldrig har så många sökt asyl i Sverige – vilket dessutom skett under en rekordkort period. Detta år kan siffran landa på uppåt 175 000 människor. (Detta kan jämföras med kriget på Balkan då det som mest kom ca 84 000 flyktingar år 1992). När så många försöker på fäste ökar konkurrensen om jobben. Det uppstår även en allt större svart arbetsmarknad. Där blir konkurrensen ännu hårdare. Återigen: lönerna pressas samtidigt som skatteinbetalningarna ofta uteblir.
2. Flyktingarna som kommer idag har generellt lägre utbildning än tidigare. Av de flyktingar som kom från forna Jugoslavien (i början 90-talet) saknade var femte gymnasieutbildning. Av de flyktingarna som kommer från dagen Syrien saknar 40 %. Gymnasium. För flyktingarna från Afghanistan och Eritrea ligger andelen utan gymnasieutbildning på 60 %. Motsvarande siffra för somaliska flyktingar ligger på 80 procent.

Sammanfattningsvis: Flyktingarnas låga utbildning i kombination med det väldiga antal som kommit på rekordkort gör det nästan omöjligt att ta sig in på arbetsmarknaden. I denna epok av avindustrialisering ökar därför pressen på att skapa en helt ny arbetsmarknad för enkla servicejobb baserad på det låglöneproletariat som utgörs av flyktingarna. Om inte i första hand LO börjar organisera detta låglöneproletariat kommer den svenska svenska modellen på arbetsmarknaden, med kollektivavtal och skäliga löner, att gå i graven inom tio år.

Lämna en kommentar