Inrikes

Sex av tio arbetslösa födda i utlandet år 2017

Davis Kaza
Publicerad i
#89-90
Lästid 2 min

Arbetsförmedlingens (Af) höstprognos visar att hela 60 procent av de arbetslösa kommer att vara utrikes födda år 2017, av de som skrivit in sig hos Af.

Samtidigt räknar Af med att arbetslösheten som helhet kommer att sjunka fram till år 2017. Detta då sysselsättningen bland svenskfödda förväntas öka. Redan i april skrev NyA om risken för att flyktingarna riskerade att bli en permanent arbetslös underklass boende i utanförskapsområden. Prognosen från Af antyder att utvecklingen rör sig åt det hållet.

Redan idag är hälften av alla arbetslösa (som är inskrivna hos Af) födda i utlandet. Idag stöder både regering, och borgerliga partier, skattesubventionerade låglönejobb i hopp om att detta ska innebära arbeten åt nyanlända flyktingar. Arbetsgivare ska få rätt att anställa nyanlända flyktingar på s.k. YA-jobb till 75 procent av lönen (utan krav på kolletivavtal). Motkravet är att minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av statligt finansierad yrkesutbildning. Dessutom har regeringen tillsammans med allians-partierna öppnat för att RUT-avdraget även ska kunna omfatta bl a flytthjälp och ”IT-tjänster i hemmet”.

Till sist: Stefan Löfven talade år 2013 om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Detta mål framstår som oändligt långt borta. Arbetsförmedlingens prognos antyder att Sverige istället riskerar att få EU:s mest segregerade arbetsmarknad.

Läs mer:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar