Inrikes

Kommunal: Medlemmarna måste ta kontroll över avtalsrörelsen

Foto: Union to Union
Davis Kaza
Publicerad i
#91
Lästid 4 min

Samtidigt som Kommunal tyngs ned av skandalerna står förbundet inför de hårdaste avtalsförhandlingarna sedan strejken 2003. Kommunals avtalschef Johan Ingelskog säger till tidningen Arbetet att de aldrig sett sin motpart så aggressiv som i år.

Kommunal kräver ett ettårigt avtal med löneökningar på minst 661 kr/mån plus ett tillägg på minst 400 kr/mån till alla undersköterskor (ökningarna är räknade på heltid). Dessutom kräver Kommunal att lägstalönerna höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna samt en rad andra förbättringar.

Kommunalarnas motpart, arbetsgivarna inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kräver sifferlösa avtal utan tidsbegränsning där all lönebildning ska skötas lokalt. SKL vill varken ge några individgarantier eller avtalade lägstalöner. De sifferlösa avtalen och avsaknaden av lägstalöner motiveras bland annat med det stora antalet asylsökande som kommit till Sverige de senaste åren och de krav som detta ställer på kommuner och landsting. Arbetsgivarna har fått råg i ryggen av de krav som bland annat Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, men även borgerliga ledarsidor, tidigare fört fram och försöker använda det stora antalet asylsökande som ett ytterligare slagträ mot lönenivåer och andra avtalsvillkor. Den samlade borgerligheten syftar till att öppna för skapandet av ett nytt låglöneproletariat och en låglönemarknad som tidigare inte funnits i Sverige i modern tid.

Alla kan se vilken djup klyfta som finns mellan Kommunals krav och arbetsgivarnas krav. Och mot denna bakgrund inser alla att årets avtalsrörelse måste blir hård och att facket måste visa styrka för att kunna få igenom sina krav.

Men istället för att stärka Kommunal inför avtalsrörelsen har förbundsstyrelsen försvagat fackföreningen. Detta genom svinerierna med lyxkrogen Metropol Palais, gratis-semestrandet på fackets anläggning på Marholmen och de oacceptabla fastighetsaffärerna. De 320 miljoner kr som förlorats hade kunnat komma att behövas vid en strejk! Hundratusentals medlemmar har förlorat förtroendet för förbundsledningen. Över 10 000 har redan lämnat förbundet. Tappet är så stort att Kommunal inte längre vågar lämna ut några exakta siffror. Detta innebär en ännu allvarligare försvagning inför avtalsrörelsen. Förbundsledningen står utan medlemmarnas förtroende inför den hårdaste avtalsrörelsen på åratal. Den ilska som borde riktas mot arbetsgivarna – för att uppnå ett bra avtal i vårens avtalsrörelse – riktas nu istället mot den egna ledningen inom Kommunal!

Det går inte att vänta tills i maj
Den misskrediterade förbundsordföranden Anneli Nordström vill sitta kvar till kongressen i maj. Hon och den övriga förbundsstyrelsen vill själva genomföra avtalsrörelsen. Säkerligen är det många i den nuvarande ledningen som hoppas att skandalerna ska vara glömda då den ordinarie kongressen genomförs i maj. Men det går inte att överlämna avtalsrörelsen till den förbundsordförande och förbundsledning som, under så många år, gått bakom medlemmarnas ryggar och därför inte förtjänar deras förtroende. För att stärka Kommunal måste förtroendet för förbundets ledning återställas snarast – innan avtalsrörelsen börjar på allvar. Det går inte att vänta tills i maj.

Extra förbundsmöte – för att välja ny ordförande och styrelse
En ny förbundsordförande för Kommunal och en ny förbundsstyrelse kan väljas av ett extra förbundsmöte. Förbundsmötet motsvarar kongressen. Om skäl finns, och tillräckligt många medlemmar vill, kan ett extra förbundsmöte inkallas. Detta regleras av stadgarna, § 21, moment 2, där det bland annat står följande:
” …Då mer än hälften av avdelningarnas ombud eller minst 10 procent av förbundets medlemmar skriftligen begär detta ska extra förbundsmöte hållas…”.

Det är mot denna bakgrund som ett antal kommunalare från Arbetarpartiet har startat en namninsamling. Syftet med namninsamlingen är att snarast inkalla ett extra förbundsmöte – för att välja en ny förbundsordförande och en ny förbundsstyrelse, för att stå starkare inför avtalsrörelsen.
Skriv på du med – för att stärka och demokratisera Kommunal inför avtalsförhandlingarna!

Skriv under namninsamlingen på:

www.skrivunder.com/kommunalupproret

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar