Inrikes

Debatten som ingen följer – förrän nu

Jan Hägglund
Publicerad i
#92
Lästid 3 min

■ Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi har sagt att muslimerna i väst bör sträva efter att bygga upp egna samhällen. Detta för att bevara sin identitet. En bevarad identitet kräver att muslimerna ges möjlighet att skapa offentliga institutioner. Detta för att dra en gräns mot det sekulära samhället. Shariadomstolar utgör en mycket viktig del i målsättningen att avskilja muslimer från icke-muslimer i en islamistisk organiserad offentlighet. Ledare och intellektuella i väst tror på kommunikation i ett mångkulturellt samhälle. Men Yusuf al-Qaradawi säger rakt ut att dialogen med väst syftar till att bereda mark för islam.

■ Maryam Namize, ordförande i One Law for All, besökte Stockholm 2012. Hon beskrev sig själv som långt till vänster. Men detta hindrade henne inte från att säga sanningen. Denna är att muslimskt dominerade områden i Storbritannien styrs av imamer, med stöd av det hon kallar för den post-moderna vänstern. Denna vänster agerar efter devisen ”min fiendes fiende är min vän” och försvarar islamismen. Den lierar sig hellre med eliten i exempelvis Syrien och Iran än att sträva efter att föränkra sig i arbetarklassen hemma och i de muslimska staterna. Denna oheliga allians har bl a resulterat i olika avgöranden i civila tvistemål. Hon underströk att denna vänsters tal om islamofobi bereder väg för islamistiska krafter.

I de informella shariadomstolar som skapats i Storbritannien är en kvinnas vittnesmål endast värt hälften så mycket som mannens. Vårdnadstvister avgörs regelbundet till mannens fördel. Kvinnor i söndrade äktenskap får inte inleda någon ny sexuell relation. Bara under ett år ingicks det fem äktenskap med flickor i åldern nio till elva år.  Detta är några av de konsekvenser av den kulturrelativism som myndigheterna verkar för även i Sverige. Med ”vänsterns” stöd.

■ Danmarks integrationsrådgivare Mohammad Rafiq. Enligt integrationsrådgivaren Mohammad Rafiq styrs redan många stadsdelar i de stora danska städerna av sharia. Han säger: ”Vi har ett stort problem i och med att olika fundamentalister får möjlighet att ta makten i områden och systemet inte har några möjligheter att gripa in. Danmark som vi känner det, kan vara krossat om 10-15 år”, sa Mohammad Rifiq till Ekstra Bladet 2011. Uppgifter i samband med valet 2011 gör gällande att högljudda företrädare för sharialagar försökte hindra andra muslimer från att rösta eftersom dessa skulle ha varit emot sharia!

■ Den svenska regeringen tar råd av islamister. Då den svenska regeringen behöver kunskap frågar man ofta ”Sveriges muslimska råd” om deras uppfattning. Men flera av medlemmarna i detta råd är antingen medlemmar i Muslimska brödraskapet eller sympatiserar med detta. Innebörden är att Sveriges regering låter en islamistiskt influerad organisation företräda landets muslimer.

■ Den moderata riksdagsmannen Abdirizak Waberi har i intervjuer sagt att han drömmer om att införa sharialagar i Sverige. Där han har fått asyl. Han har i efterhand tvingats be om ursäkt – och förklara att han inte menade vad han sa. Fan tro’t.

■ Abu Qasim, ledare för Sharia4Holland, har i en intervju till Russia Today sagt följande: ”Man kan inte kombinera demokrati med sharia. Det är antingen eller.”

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar