Umeå

Fullmäktige debatterade Vita jobb-modell för schyssta villkor

Tomas Westerström
Publicerad i
#94
Lästid 2 min

På kommunfullmäktigemötet den 25/4 avhandlades en motion från Vänsterpartiets Arijan Kan om att Umeå kommun ska införa den s.k Vita jobb-modellen. Arbetarpartiet har tagit upp frågan vid två tillfällen tidigare och gav motionen sitt fulla stöd.

Vita jobb-modellen har redan införts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Modellen går ut på att de företag som anlitas av kommunen ska betala kollektivavtalsenliga löner, att huvudentreprenören ansvarar för att alla underentreprenörer också följer reglerna samt att kommunen utser vilken instans som ska se till att huvudentreprenörsansvaret efterlevs. Fackföreningarna togs upp som det självklara exemplet på vilka kommunen bör utse som granskare.
Vita jobb-modellen är ett sätt för kommuner att motverka den låglönekonkurrens och lönedumpning, oftast genom utländska bemanningsföretag, som blivit allt vanligare – inte minst inom bygg- och transportbranschen.

Det S-ledda kommunstyret ansåg dock motionen ”besvarad” med hänvisning till att man jobbar med att revidera Umeå kommuns inköps- och upphandlingspolicy och att ”i det arbetet ligger bl.a att ta hänsyn till motionärens yrkande”. Allianspartierna yrkade avslag på motionen. I debatten vände sig Anders Ågren (M) och andra allianspolitiker mot att fackföreningarna skulle kunna ges i uppdrag att se till att modellen efterlevs. Anders Sellström (KD) var direkt konspiratorisk och hävdade att ”vi ska inte komma in med nya sätt att försöka kringgå regler och komma åt företagens affärshemligheter för det är egentligen detta det handlar om…”

Patrik Brännberg (AP) gav Anders Sellström en liten lektion om ”hoten mot affärshemligheterna”.
– Enligt MBL har fackföreningarna rätt att göra en revision på företagens ekonomi, det som du kallar affärshemligheter. Den rättigheten finns redan, sa Brännberg.
– Du står oss också svaret skyldig. Det växer fram ett nytt Sverige där kollektivavtalen, arbetsrättsliga frågor osv sätts ur spel, fortsatte Brännberg.
– Vi har sett Uppdrag Granskning om bygget av bron i Sundsvall där Tjeckiska arbetare jobbade för 50 kronor i timmen och att man sparkade fackligt anslutna arbetare som hade en lön på 150 kronor i timmen. Vad ska Kristdemokraterna göra åt den utvecklingen?

Sellström (KD) hade inget svar på den frågan. Kommunstyrelsens förslag om att anse motionen ”besvarad” vann omröstningen. Det finns alltså fortsatt skäl att kämpa för Vita jobb-modellen. Att motverka låglönekonkurrens och lönedumpning är en ödesfråga för hela arbetarrörelsen.

Läs även:

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar