Umeå

Lindvall (S) pressades om kommunens nya heltidsmodell

Porträttgalleri för Umeå kommun och dess kommunfullmäktige. Christer Lindvall (S)
Gun Sandström
Publicerad i
#94
Lästid 3 min

Umeå kommuns nya heltidsmodell debatterades på nytt i Umeå kommunfullmäktige den 25 april. Patrik Brännberg, ledamot för Arbetarpartiet, hade ställt en interpellation med fem frågor till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S).

Arbetarpartiet anser att den nya heltidsmodellen inte är acceptabel. Personalen inom vård och omsorg utsätts för något som liknar utpressning. Den anställde som skriver på kan t ex tvingas jobba under tider på dygnet som personen inte jobbat på tidigare, eller tvingas jobba på fler än en arbetsplats. Dessutom ges inga garantier för att de som inte orkar arbeta heltid och vill fortsätta jobba deltid skulle ha rätt till detta. Den som vägrar riskerar uppsägning.

– En ny heltidsmodell måste bygga på ett kraftigt ökat personalinflytande, sa Patrik Brännberg (AP) i debatten.
Han undrade också varför man inte tillfört mer resurser för att heltidsmodellen inte ska leda till sämre arbetsmiljö.
– Det behövs 450 fler anställda inom vård och omsorg framöver. Redan nu är det för få som läser till undersköterska, fortsatte Brännberg.

Christer Lindvall (S) svarade att Kommunal hade funnits med under projekttiden, men redan innan den formella samverkansprocessen skulle inledas ville facket inte vara med längre. Förhandlingarna slutade därför i oenighet.
– Det blev fyrkantigt när Kommunal hoppade av förhandlingarna, menade Lindvall.
Elmer Eriksson (M) instämde i Arbetarpartiets kritik och undrade hur man har tänkt att få kompetent personal när man behandlar personalen på detta sätt.
– Det spelar ingen roll hur många tjänstemän vi anställer om inte personalen får vara med och bestämma, sa Eriksson.

Det är höga sjukskrivningstal inom vård och omsorg. Åratal av minskad personaltäthet gör att många inte orkar arbeta heltid. Lindvall lovade på mötet att alla som sökte skulle få tjänstledighet för att gå ned i tid. Men man måste komma ihåg att söka varje år. När det framöver blir svårare att rekrytera kompetent personal är det inte säkert att tjänstledigheten beviljas när man skrivit på ett anställningsavtal på heltid. Dessutom flyttas schemaläggningen längre ifrån den berörda personalen vilket leder till sämre medbestämmande och att det blir svårare att planera och påverka.

Om personalen får mer inflytande över sin arbetssituation blir det högre trivsel och bättre arbetsmiljö. Umeå kommun hade t ex kunnat använda personalens arbetsplatsträffar för att ta in synpunkter och det kunnande som finns närmast brukarna. Då hade utformningen av heltidsmodellen blivit bättre och mer förankrad hos personalen. I kombination med ökad personaltäthet skulle en sådan heltidsmodell ha möjlighet att förbättra den psykosociala arbetsmiljön – inte försämra den som med nuvarande modell.

Läs även:

2 svar på ”Lindvall (S) pressades om kommunens nya heltidsmodell”

  1. Hej .
    Hittade en gammal annons från 1 sept 1939 som min pappahade sparat.
    Undrar om det finns ett livnärde för i den

    Svara

Lämna en kommentar