Inrikes

Samma lagar ska gälla för alla – Nej till religiös fundamentalism av alla olika slag

Publicerad i
#94
Lästid 2 min

Vissa epoker i historien är av avgörande vikt. Just nu lever vi i en sådan. Vi ställs alla, enskilda individer såväl som politiska rörelser, inför den allvarligaste ideologiska-politiska reaktionen efter Andra Världskrigets slut. Denna reaktion lämnar oss med två alternativ.

Alternativ ett. Vi försvarar principen att alla medborgare i ett land ska behandlas enligt samma lagar. Under väldigt lång tid har detta varit en självklarhet i länder som Storbritannien, Belgien, Danmark och Sverige. Men idag angrips principen att alla medborgare i ett land ska behandlas efter samma lagar. Bakom angreppet på denna grundläggande princip står ett islamistiskt prästerskap. Målet för dessa islamister är att i ett första steg skaffa sig makt över vanliga muslimer. Om islamisterna skulle lyckas införa ett parallellt rättsväsende, baserad på sharialagar och shariadomstolar, skulle de omedelbara offren för detta vara kvinnor och barn från muslimska länder. Dessa skulle förvandlas till en andra klassens medborgare av det islamistiska prästerskapet. Ett sådant svek går inte att förlåta. Här finns det inte utrymme för ”kanske”. Det handlar om Ja eller Nej. Och de enda politiska rörelser som har ett existensberättigande är de som tar strid för att samma lagar ska gälla för alla medborgare i samma land. Därför bekämpar Arbetarpartiet sharialagar.

Alternativ två. Vi kapitulerar för de islamister som vill införa ett parallellt rättssystem, baserat på sharialagar och shariadomstolar, även i länder som Storbritannien och Sverige. Innebörden av detta blir att vanliga muslimer, som flytt sina hemländer på grund av krig och islamistiskt förtryck, mister det skydd som den vanliga lagstiftningen utgör. I Storbritannien existerar idag över hundra shariadomstolar. Kvinnans vittnesmål är bara värt hälften så mycket som mannens i en rad sammanhang. Vårdnadstvisterna avgörs regelbundet till mannens fördel. Kvinnor i söndrade äktenskap får inte inleda någon ny sexuell relation. Mannen får ha upp till fyra fruar. När det gäller barnen: bara under ett år ingicks det fem äktenskap med flickor i åldern nio till elva år. När shariadomstolar väl slagit rot kommer de att fortsätta, och angripa bl a de homosexuellas rättigheter. De kommer sedan att skapa splittring inom fackföreningarna – mellan islamister å ena sidan och vanliga muslimer, ateister, kristna, o s v, å den andra.

Läs även:

Lämna en kommentar