Inrikes

Debatt i Västervik om det sekulära samhället

Johannes Regell
Publicerad i
#96
Lästid 2 min

Nedan kan du läsa Johannes Regells, ledamot i Västerviks kommunfullmäktige för Socialisterna-Välfärdspartiet, angrepp på Sverigedemokraterna för deras motion om att skolavslutningar och andra firanden ska hållas i kyrkan.

Socialisterna avslår Sverigedemokraternas motion om att kommunen skall uppmana våra skolor att hålla skolavslutningar och andra firanden i kyrkan.

Denna fråga är idag på tapeten och förtjänar därför ett förtydligande. Många är vilsna i denna debatt och tror att den står mellan att våga vara svenska, stolt över sin kultur å ena sidan och att anpassa sig efter religiösa minoriteter, främst muslimer å den andra. Detta är lurendrejeri.

Vi Socialister är försvarare av det moderna och sekulära samhället.

I ett modernt och sekulärt samhälle skiljer vi religion från stat och utbildningsväsende. I Sverige uttrycks detta genom Skollagens skrivning att skolan skall vara icke-konfessionell. Skolan i Sverige skall alltså inte ansluta sig till någon religion. Det handlar således inte om att anpassa sig efter den ena eller andra minoriteten utan helt enkelt om att försvara det moderna och sekulära samhället.

Vi är för en enhetlig och jämlik skola för alla, vi är övertygade om att detta är nödvändigt för att hålla ihop ett samhälle. Därför har vi idag religionskunskap inte kristendomskunskap i skolan. Religionskunskap innebär att man skall skaffa sig kunskap om alla religioner och även ta del av kritiken mot religionen som sådan. Besök av religiösa byggnader av alla dess slag passar utmärkt in som del av religionskunskapen – i form av studiebesök.

Det sekulära samhället är idag under attack från olika håll. Sverigedemokraternas motion är ett uttryck för detta. I kampen mot det moderna samhället är Sverigedemokraterna i gott sällskap med islamister av olika slag. De är båda konservativa, hierarkiska och bakåtsträvande krafter som hävdar att traditioner och religion borde ha större inflytande över våra liv och vårt samhälle. Genom vår sekularisering har vi gjort religionen och därmed även besök i religiösa tempel till en privatsak. Sverigedemokraterna vill här precis som islamisterna blanda ihop religionen med politiken och tvinga människor (i detta fall barn) tillbaka till templen – den enda skillnaden tycks ligga i vilket tempel man föredrar.

I kampen för att försvara vårt sekulära och moderna samhälle kommer vi socialister aldrig vika en tum. Därför bör Sverigedemokraternas motion avslås!

Lämna en kommentar