Inrikes

Predikanter som skapar myllan ur vilken unga muslimer lockas att ansluta sig till IS

Davis Kaza
Publicerad i
#96
Lästid 4 min

NyA fortsätter här vår artikelserie om islamismen och om hotet mot det sekulära samhällets värderingar. Vårt mål med dessa artiklar är att försvara det sekulära samhället. Islamisterna har redan påbörjat sitt angrepp. Det Arbetarpartiet gör är att vi börjar försvara ”det sekulära”. Du är välkommen att delta i vår försvarskamp, oavsett om du är ateist, jude, muslim, kristen eller något annat.

Denna artikel handlar om de islamistiska hatpredikanter som bjuds in att föreläsa av moskéer och invandrarföreningar i Sverige. Dessa bidrar till att bland annat inspirera unga muslimer att resa till Syrien för att ansluta sig till Islamiska Staten (IS).

Sverige är det land i EU från vilket näst flest människor, sett till befolkningens storlek, har åkt ned till Syrien för att ansluta sig till IS. Av EU:s 28 länder är det endast Belgien som har en större andel syrienjihadister sett till befolkningens storlek. Enligt Säpo har cirka 300 svenskar anslutit sig till IS i Syrien och Irak. Väl på plats blir de medskyldiga till den fruktansvärda brutalitet som IS gjort sig kända för. IS piskar, halshugger, korsfäster, våldtar samt bränner sina motståndare levande. De tar sina motståndare som slavar och säljer på slavmarknader. Dessa fruktansvärda övergrepp präglar senare de jihadister som återvänder hem. Exempelvis till Sverige.

De predikanter som radikaliserar unga muslimer är ofta mycket konservativa och ortodoxa i hur de tolkar och praktiserar islam. Det är inte ovanligt att de själva kan ta avstånd från IS och från terrorism. Men de skapar samtidigt en grogrund för ytterligare radikalisering. I maj 2015 talade den kanadensisk-somaliske predikanten Said Rageah i Örebro moské – en moské som besökts av ovanligt många unga män som rest till Syrien. Rageah är en ung och karismatisk predikant som gjort sig känd för sina kontroversiella budskap när det gäller kvinnor, homosexuella och avfällingar från islam. Han har bland annat sagt att den som lämnar islam ska straffas med döden. Rageah anser även att kvinnor inte ska lämna hemmet så vida det inte är en absolut nödvändighet och anser att muslimer ska begränsa sitt umgänge med icke-muslimer.

Våren 2016 skulle Said Rageah ha kommit i Sverige igen. Han var inbjuden att delta vid ett seminarium i Rinkeby. Eftersom han ändå skulle vara i Sverige passade Somaliska Föreningen i Umeå på att bjuda in honom att föreläsa på Ersboda Folkets Hus. Medias uppmärksamhet kring islamister i Sverige till följd av bostadsminister Mehmet Kaplans avgång gjorde dock att Rageahs besök ställdes in.

En inbjudan som inte ställdes in var den saudiske imamen Salman al-Oudas besök i Malmö. Salman al-Ouda anses ha varit ett slags mentor och inspirationskälla till Usama bin Ladin i början av 1990-talet. Al-Ouda tar numera avstånd från våld och terrorism, och säger sig istället vara för ”en fredlig övergång till sharialagar”. Al-Ouda har även gjort en rad kontroversiella uttalanden om judar. Bland annat har han påstått att judar bakar bröd med människoblod som de äter i samband med vissa religiösa ritualer. Han har även påstått att Förintelsen ”överdrivits” och att den blivit till en ”myt av enorma proportioner”. Nordiska Motståndsrörelsen skulle inte ha formulerat sig tydligare.

Även om predikanter som Said Rageah eller Salman al-Ouda själva tar avstånd från IS och al-Qaida så bidrar de till att skapa den mylla ur vilken IS kan värva nya jihadister. I denna mylla kommer det alltid att finnas individer som inte har tålamodet att på fredlig väg arbeta för att införa sharialagar som aldrig kommer att förverkligas. Vissa kommer oundvikligen att lockas av IS tankar på ett kalifat och kanske ta steget att resa ned till Syrien eller Irak.

Sedan vi började skriva om behovet av att bekämpa islamisterna har vi betonat skillnaderna mellan vanliga muslimer, som anser att religionen ska vara en privatsak, å ena sidan, och islamister som strävar efter att införa sharialagar och -domstolar, å den andra. De vanliga muslimerna utgör våra viktigaste allierade i kampen mot både islamister och jihadister.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar