Inrikes

Fortsatt sekulärt samhälle – eller fria händer för islamisterna

Publicerad i
#97
Lästid 2 min

Islamisternas arbete för att splittra det svenska samhället efter religiösa linjer gynnas av ökade klasskillnader och invandrares svårighet att få jobb.

Befolkningen i Sverige beräknas öka med uppåt 860 000 människor under fem år (den snabbaste befolkningsökningen på 200 år). Den överväldigande andelen av dessa kommer från länder där många (eller en majoritet) tror på islam. Detta innebär att de kommer att vara mer mottagliga för islamisternas budskap om att införa sharialagar/domstolar och att stärka hederskulturen. Utan jobb och med stora klasskillnader kommer aldrig det sekulära demokratiska samhället dessa nyanlända till del.

Det är absolut nödvändigt att försvara det demokratiska sekulära samhället: där lagarna stiftas av en riksdag utsedd via fria val och där tron är en privatsak. Ett demokratiskt och sekulärt samhället är den bästa garanten för att ateister och kristna, judar, muslimer samt andra, ska kunna existera sida vid sida. Som demokratiska socialister måste vi koppla samman försvaret av ett demokratiskt sekulärt samhälle med en beslutsam strid mot klassklyftorna. Vi måste våga tala både om ökade klassklyftor, och om islamisternas kamp mot det sekulära samhället. Båda dessa trender är påtagliga och måste bekämpas av oss.

Vi som försvarar det demokratiska sekulära samhället måste vinna slaget om de nya svenskarna. Skulle islamisterna vinna – då kommer Sverige att rämna.

Lämna en kommentar