Malmö

Historien om Obeliskhärvan på Gatukontoret

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#97
Lästid 3 min

Många Malmöbor känner en djup misstro mot kommunens ledande politiker och tjänstemän. Det finns en vitt spridd uppfattning av makthavarna som korrupta och odemokratiska. Denna uppfattning är välgrundad. Låt oss exemplifiera med en skandal som uppdagades vid kommunens gatukontor tidigare under året.

År 2014 invigde Malmö stad en så kallad ”millenieskog” i Lindängelundsområdet. Detta projekt skulle bland annat omfatta ett tropiskt växthus och en botanisk trädgård. Hela kalaset skulle kosta runt 200 miljoner kronor. Två år senare liknar projektet en riktig härva.

Efter att en lång rad märkliga beslut fattats under lika märkliga omständigheter så består Lindängelundsområdet idag av en åtta meter hög obelisk i svart granit, ett antal svartbyggda baracker och hundratals döda exotiska träd. Två chefer har polisanmälts och en gatudirektör har köpts ut (även om utköpet av direktören också har sin grund i andra ogenomtänkta beslut). De två polisanmälda cheferna utreds nu av åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption efter att gatukontoret själva till slut tvingats göra anmälan.

Den åtta meter höga obelisken står som ett monument över hela härvan. Obelisken restes någon gång under sommaren 2015, men det finns inga formella beslut kring det hela, inte ens någon beställning. Det står dock klart att en av de anmälda cheferna låg bakom uppförandet. Enligt Stadsrevisionen ska Milan Obradovic (S), ordförande i tekniska nämnden, ha informerats om obelisken av denna chef – och i sin tur informerat oppositionsledaren Håkan Fält (M). Men dessa två agerade inte. Först två månader senare informerades hela tekniska nämnden, men det var ingen av nämndens politiker som insåg allvaret. Därför vill kommunens revisorer att tekniska nämnden ska prickas.

Utöver obelisken har gatukontoret även uppfört ett antal baracker på Lindeängelund – utan bygglov. Ansökan om bygglov lämnades in, men godkändes aldrig eftersom ansökan var ofullständig. Stadsbyggnadskontoret begärde flera gånger att bygglovsansökan skulle kompletteras men det skedde aldrig. Inte ska väl gatukontoret i Malmö behöva bry sig om såna detaljer! Trots saknat bygglov pågick därför ändå ett omfattande arbete på Lindängelund under sommaren 2015. Det gick så långt att elever från gymnasieskolans byggprogram tilläts flytta in i barackerna. När skandalen avslöjades i februari gjorde gatukontoret själva en anmälan för sina svartbyggen. Men då hade redan de två ansvariga tjänstemännen fått sluta på grund av alla oegentligheter. Revisorerna hittade även tecken på misstänkt ekonomisk brottslighet.

Malmö stad får nu betala en flyttavgift för att barackerna ska forslas undan samt en straffavgift för svartbygge. Slutnotan kan komma att bli på drygt en miljon – för någonting som inte har varit till någon som helst nytta! Den nuvarande chefen för gatukontorets planeringsavdelning säger att en färdig plan för Lindängelundsområdet troligen ligger flera år framåt i tiden. Tills dess kommer det tidigare grönområdet att fortsätta se ut som lerig byggarbetsplats. Detta i väntan på en plan för området – och förhoppningsvis godkända bygglov…

Inte så noga med bygglov i Malmö

2010: Norra Sorgenfri byggymnasium börjar byggas utan tillstånd. Fastighetsbolaget tvingades till sist att betala 945 000 kronor i straffavgift.
2013: Parkering Malmö tvingas betala 1,4 miljoner i straffavgift för att ha börjat bygga P-huset vid Malmö Live utan bygglov.
2015: Tekniska nämnden får betala 171 000 kronor i sanktionsavgift för att Stadsfastigheter byggde ett antal skolpaviljonger i Oxie utan bygglov.

Lämna en kommentar