Inrikes

”Vänstern har begått ett historiskt misstag”

Davis Kaza
Publicerad i
#97
Lästid 5 min

Vi publicerar här en intervju med Jan Hägglund, ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen, som var en av 18 ursprungliga undertecknare till det Öppna brevet ”till försvar för ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat”. Hägglund förklarar varför han skrev under brevet och aktivt deltar i arbetet för att omvandla brevet till en landsomfattande rörelse.

Fråga ett: Du är en av de ursprungliga 18 undertecknarna av brevet. Och du ställer upp bakom det Öppna Brevet tillsammans med personer som tillhör det borgerliga lägret. Hur känns detta för en demokratisk socialist som dig?

Jan Hägglund: – Ovanligt bra. Vi kan samarbeta med folk från det borgerliga lägret på Kristallnatten för att minnas Förintelsens offer – och förövare. Självklart måste vi också kunna samarbeta när det gäller försvaret av samhällets demokratiska fri- och rättigheter samt sekulära lagstiftning.
– Många av de ursprungliga undertecknarna har arbetat betydligt längre än vad jag har gjort med de frågor som tas upp i brevet. För mig är det hedrande att få bidra i arbetet för att stoppa försöken att införa sharialagar, shariadomstolar och ett allt mer omfattande hedersförtryck även i Sverige.

Fråga två: Både islamister och delar av ”vänstern” kommer att angripa det Öppna Brevet med argument som att det ”gynnar rasismen” i allmänhet och ”spelar SD i händerna”. Påståenden har förts fram om att initiativets text är ”obalanserad” eller ”rasistisk” och till och med ett ”redskap för den fascistiska propagandamaskinen”. Vad svarar du på sådant?

Hägglund: – De hätska uttalandena kommer från delar av den s.k. vänstern. Vänstern har begått ett historiskt misstag som de kommer att få betala för. Dyrt.
– Tyvärr betalar de kvinnor och barn som svikits ett långt högre pris. Många, både äldre och yngre kvinnor och barn, har tagit sig till Sverige i tron att de själva skulle få välja inriktning på sitt liv. Men ”vänsterns” svek har bidragit till att kvinnor och barn åter drabbas av hedersförtryck. Ofta i förorterna.
– Detta är fakta. Därför är det så lätt att debattera med de fega ”nätkrigarna från vänster”. De ersätter brist på fakta och djupare kunskap med hätska utfall. Och under lång tid har de kommit undan med detta. Men den tiden är över. Vänstern gör ett historiskt misstag som sviker de kvinnor och barn som drabbas av islamisternas förtryck.
– För mig innebär det Öppna Brevet dels en chans att göra nytta. Dels en chans, för mig personligen och för andra demokratiska socialister, att distansera oss från den del av ”vänstern” som valt att ställa sig på förtryckarnas sida – mot de kvinnor och barn som drabbas av hedersförtrycket.

Fråga tre: Är inte hotet från islamismen överdrivet?

Hägglund: – Nej. Dagens samhälle vilar på en demokratisk och sekulär grund. Det tog flera hundra år av kamp mot det kristna prästerskapet och kungamakten för att skapa denna grund. Islamisternas hot är på allvar. De arbetar för att skapa ett parallellsamhälle där muslimer ska leva avskilda från övriga människor i egna enklaver. Genom att försöka skapa ett mer, inte mindre, segregerat samhälle vill islamisterna öka sina möjligheter att kontrollera människor som kommer från muslimska länder.
– Islamisternas långsiktiga mål är ett samhälle där prästerskapet även besitter den politiska makten. Istället för fria val, till en riksdag eller parlament, strävar de efter att lägga makten över både religion och politik hos prästerskapet. Prästerna ska, genom att tolka Koranen i shariadomstolar, fatta de beslut som riksdagen idag fattar. Detta innebär naturligtvis att demokratin måste avskaffas. De menar allvar.

Fråga fyra: Många anser att även SD ”säger ifrån” mot hedersförtrycket. Kan du på ett enkelt sätt visa skiljelinjerna mellan det Öppna Brevets inställning och SD:s?

Hägglund: – I försvaret av det demokratiska samhället och den sekulära staten ingår vanliga muslimer bland våra viktigaste allierade – både i kampen mot islamister och jihadister. Med vanliga muslimer menar vi de som ser tron som en privatsak – och som accepterar att de lagar som styr samhället fattas av en riksdag, eller parlament, utsedd i fria val.
– Alla som kommer till Sverige och övriga Europa från muslimska länder är inte troende. Dessa har alla skäl att stödja ett politiskt system som bygger på demokratiska fri- och rättigheter och inte på sharialagar.
– Mot islamisterna ställer vi det demokratiska sekulära samhället. I den kampen är vanliga muslimer, och icke-troende från muslimska länder, bland våra allra viktigaste allierade. SD drar däremot alla muslimer över en kam.
– Partiet för också fram en diffus ”svenskhet” samt kristendomen som slagträ mot alla muslimer. SD kan aldrig ha vanliga muslimer, eller icke-troende från muslimska länder, bland sina allierade. Detta eftersom partiet i princip är emot all invandring – speciellt den utomeuropeiska. Jimmie Åkesson och co ser ingen skillnad mellan muslimer och islamister. Men för oss är denna skillnad helt avgörande. Detta gör att skillnaden gentemot SD är enorm.

Fråga fem: Vad blir nästa steg för initiativet?

Hägglund: – Det jobbas nu för fullt för en hearing i riksdagen med partiledarna – Löfven, Kinberg Batra och de andra. Jag hoppas att trycket ska få dem att ställa upp. Jag vill se dem svettas. Ordentligt.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar