Kultur

Vid 20 börjar den ruttna – om hedersvåld och modiga kvinnor

Publicerad i
#97
Lästid 2 min

Hedersrelaterat våld är ett laddat ämne. Minst sagt. Det finns de som vill bortdefiniera begreppet. Denna bok gör dock detta mycket svårt för att inte säga omöjligt.

Boken lämnar läsaren med ny kunskap och ny kampvilja. Den bygger på djupintervjuer, som författaren själv beskriver det i förordet, som sedan skrivits om till berättelser. I boken framträder unga kvinnor som bott i Sverige under nästan hela sitt liv. De har olika etnisk bakgrund men alla djupa erfarenheter av det hedersrelaterade våldet. Läsaren får ta del av berättelser om kvinnors självupplevda utsatthet och misshandel. Det är starka berättelser som berör livets alla områden: barndom och uppväxt, familj och arbete, hälsa och sexualitet. Som titeln antyder handlar berättelserna om modiga kvinnor som är starka nog att skapa sig ett eget liv genom att bryta med värderingar som dominerat och begränsat dem. Ofta brutalt.

Boken är inte en vanlig antologi. Den lämnar inte läsaren fylld av vanmakt. Till detta bidrar inte bara berättelserna om starka kvinnor utan även författarens analys i slutet av boken. I analysen beskrivs religionens roll som ett hot mot bland annat jämställdhetsarbetet både i Sverige och andra länder. Den som vill försöka förstå det hedersrelaterade våldet bör läsa denna bok.

Några korta ord om författaren
Bokens insida sammanfattar Maria Hagberg som den allsidiga person hon är. Hon är magister i socialt arbete. Hon har, som socialarbetare, under många år arbetat med utsatta barn, unga och kvinnor. Hagberg är också en av initiativtagarna till det internationella Nätverket mot hedersrelaterat våld som startades 2006.

*   *   *

Se hit! Maria Hagberg föreläser på Umeå universitet, Hörsal A i Lindellhallen, tisdagen den 4 oktober kl 15:00. Arrangörer: ABF, Humanisterna och Arbetarpartiet.

Lämna en kommentar