Inrikes

Nyanlända utnyttjas som svart arbetskraft

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#98
Lästid 3 min

Det har under senaste månaderna framkommit att nyanlända flyktingar i Sverige utnyttjas som svart arbetskraft på sina praktikplatser. Tanken är att de ska praktisera på olika arbetsplatser för att snabbare lära sig svenska, men grävande journalistik har avslöjat att villkoren för praktikanterna i många fall är helt oacceptabla.

Flyktingarna kan exempelvis få göra grovjobb inom restaurangbranschen mot en betalning på runt 10 kronor i timmen. Det som står skrivet i avtalet följs inte alla gånger. I ett fall som har avslöjats skulle en anställd arbeta åtta timmar om dagen fem dagar i veckan, enligt avtalet, men i själva verket jobbade han tolv timmar om dagen – sex dagar i veckan. I många fall har dessutom grundtanken, att lära sig svenska, helt förbisetts. Praktikanterna har istället satts på isolerade arbetsuppgifter utan kontakt med andra anställda. Många har dessutom tvingats att bo på sina respektive praktikplatser.

År 2013 var det bara lite drygt 1 000 nyanlända flyktingar som hade praktikplats. Antalet har fördubblats varje år sedan dess. Under fjolåret handlade det om ungefär 5 500 nyanlända som tilldelades olika praktikplatser. I år handlar det, hittills, om 10 000. Migrationsverket har dessutom skrivit ett avtal om 15 000 praktikplatser under de kommande åren. Samtliga platser ska vara vid olika större företag. I vissa fall fungerar säkert praktikplatserna som det är tänkt, men i många fall bryter de ansvariga cheferna mot alla tänkbara regler och utnyttjar praktikanterna på ett hänsynslöst sätt för att hålla lönekostnaderna så låga som möjligt.

Facket kräver att reglerna kring praktikplatser för nyanlända ska ses över. Ett krav är att Arbetsförmedlingen ska sköta förmedlingen av praktikplatser istället för Migrationsverket. Detta bland annat för att Arbetsförmedlingen har en skyldighet att samråda med facket innan en person placeras ut på en praktikplats, en skyldighet som inte gäller för Migrationsverket. Facket kräver också att arbetsgivarna som tar emot praktikanter ska ha krav på kollektivavtal. Som det är nu verkar det knappt finnas någon kontroll över huvudtaget.

Krav har även ställts på regeringen att komma med lösningar på denna problematik. Men några konkreta besked har egentligen inte kommit. Det verkar som att ansvaret för praktikplatserna ska överföras från Migrationsverket till länsstyrelserna, men detta är inte helt klart och tydligt. Länsstyrelsernas chef för arbetsmarknads- och rättsfrågor har begärt ett tydligare uppdrag, men det har än så länge uteblivit. Han räknar dock med att få ett klart besked innan årsskiftet. Medan frågan bollas runt fortsätter nyanlända flyktingar att utnyttjas som svart arbetskraft, under täckmanteln av praktikplatser.

NyA har i tidigare artiklar varnat för att borgerligheten vill utnyttja flyktingvågen för att slå sönder kollektivavtal, löner och arbetsvillkor. Asylpraktikplatserna är ett konkret exempel på hur detta går till. Arbetarrörelsens uppgift är att försvara de löner och villkor som vi har tillkämpat oss under årtionden. Men ännu har Stefan Löfvens regering inte visat några tecken på att ta denna uppgift på allvar.

Lämna en kommentar