Inrikes

Viktig föreläsning i Umeå om hedersrelaterat förtryck och våld

Davis Kaza
Publicerad i
#98
Lästid 2 min

120 personer satt i publiken när Maria Hagberg föreläste om förtryck av kvinnor och barn i hederns och religionens namn på Umeå universitet den 4 oktober. Föreläsningen var ett samarrangemang med Arbetarpartiet, Humanisterna och ABF Umeåregionen.

Maria Hagberg är en känd debattör och föreläsare i frågor som berör hedersrelaterat förtryck och våld. År 2009 gav hon ut boken Vid 20 börjar den ruttna som handlar om unga kvinnor i Sverige som utsatts för hedersförtryck. Våren 2017 kommer hennes nästa bok, Kvinnokällan, som handlar om kvinnor och krig.

Föreläsningen inleddes med att Maria Hagberg läste upp sin debattartikel ”Religionskritik ska inte utmålas som rasism” som föranledde hennes inbjudan till Umeå. Artikeln inleds med orden ”När religionen missbrukas och används politiskt måste vi försvara det demokratiska, sekulära samhället. Då är det rätt och riktigt att kritisera alla religioner inklusive islam utan att bli utpekad som rasist”.

Hagberg fortsatte med att redogöra för hur hedersförtrycket ser ut i olika länder runt om i världen – inklusive Sverige.
– Enligt en undersökning från Ungdomsstyrelsen ansåg 70 000 unga mellan 16 och 25 år i Sverige att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner, berättade Maria Hagberg.
Hon betonade att religionen utgör en viktig del i att upprätthålla hederskulturen.
– Hedersproblematik är något som förekommer inom alla de monoteistiska religionerna – kristendom, islam och judendom, berättade Hagberg.
– Därför är försvaret av ett sekulärt och demokratiskt samhälle en avgörande del i att bekämpa hedersförtrycket.

Maria Hagberg berättade även om sina egna erfarenheter från över 20 års arbete med att bekämpa hedersförtryck. Som socialsekreterare har hon utfört kvalificerat utredningsarbete av barnfamiljer där det förekommit hedersproblematik. I sin egenskap av projektledare utbildade hon socialsekreterare i hela Skåne kring hedersrelaterat våld och förtryck. Hon har även föreläst både inför Europarådet och i samband med FN:s kvinnokommittémöte i New York samt under fem år arbetat med olika kvinnoorganisationer i Mellanöstern.

Det fanns ett stort intresse för att veta mer om hedersförtrycket och hur det kan bekämpas bland publiken, och alla exemplar av boken Vid 20 börjar den ruttna såldes slut. Detta var mycket glädjande för alla oss som kämpar för att försvara ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar