Umeå

Logoped behövs på språkförskolan Språkstegen

Olof Kristmansson
Publicerad i
#99
Lästid 2 min

På Umeå kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober hade Arbetarpartiet ställt en interpellation till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) angående den indragna logopedtjänsten på förskolan Språkstegen.

– Det är orimligt att barn med grava språkstörningar och deras föräldrar får betala priset när Umeå kommun och Västerbottens landsting inte kommer överens, sa Patrik Brännberg, ledamot i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.

Bakgrunden är att landstinget sagt upp ett avtal med kommunen rörande Språkstegen, en förskola som vänder sig barn med grava språkstörningar. Språkstegen har haft mindre barngrupper, högre personaltäthet samt en logoped på plats via landstinget som jobbat med barnen på förskolan. Sedan sommaren har landstinget dragit in denna logoped och den dagliga kontakten med barnen i vardagsmiljön ersätts med ett besök i veckan på Norrlands universitetssjukhus (NUS).

– För att barn med grava språkstörningar skall få effektiv hjälp krävs insatser innan barnen fyller 6 år, sa Patrik Brännberg. Det behövs intensiva och kontinuerliga insatser.
– En tidig insats kan spara stora kostnader innan barnen kommer till mellan- och högstadiet samt gymnasiet, fortsatte Brännberg.

Arbetarpartiet fick medhåll från bland annat KD och MP. Moa Brydsten höll med om att det är olyckligt att logopedtjänsten dragits in.

– Kommunen har inte minskat sin ambition, det är en väldigt viktig verksamhet, sa Brydsten. Det pågår intensiva diskussioner med landstinget om hur det skall lösas men jag kan inte medverka till att kommunen tar på sig kostnader för ett ansvar som ligger på landstinget.

Patrik Brännberg höll med Moa Brydsten om att ansvaret ligger på landstinget. Samtidigt pekade Brännberg på en möjlig övergångslösning.

– Verksamheten på Språkstegen har fungerat väldigt bra i två år. Skulle inte detta kunna vara ett tillfälle då kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter kan användas för att finansiera en logoped tills kommunen och landstinget kommit överens?

Lämna en kommentar