Malmö

Föreläsning om hedersförtrycket i dagens Sverige

Joacim Strand
Publicerad i
#100
Lästid 1 min

Onsdagen den 30 november anordnade Arbetarpartiet en föreläsning på temat Hedersförtrycket i Sverige i samarbete med ABF i Malmö. Föreläsare var Fitore Osmanaj från organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). GAPF bildades 2001 och tillhör en av de organisationer i Sverige som har arbetat med frågan om hedersrelaterat våld under längst tid.

I sin föreläsning beskrev Fitore, med fokus på Sverige, på vilket sätt hedersförtrycket tar sig uttryck idag. Hon talade bland annat om ungdomar vars livsval blir inskränkta på grund av deras föräldrars kultur och religion. Hon nämnde också att det finns ett stort mörkertal när det kommer till det hedersrelaterade våldets utbredning i Sverige idag. Fitore avslutade föreläsningen med att understryka behovet av ett fortsatt arbete med att bekämpa hedersförtrycket. Som ett av flera konkreta exempel på hur lagstiftningen kan förändras nämndes kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap.

Ett tjugotal personer deltog på mötet och den livliga frågestund och diskussion som följde på föreläsningen. För många var uppgifterna som presenterades under föreläsningen helt nya. Men trots den allvarsamma situationen var den allmänna känslan att det finns en optimism att dessa frågor börjar diskuteras alltmer.

Lämna en kommentar