Historia

Den tyska borgerligheten tappade kontrollen över statsapparaten

Foto: Arkivbild
Publicerad i
#101-102
Lästid 2 min

Den italienska borgerligheten tappade aldrig kontrollen över statsapparaten och därmed inte heller över händelseutvecklingen. Men detta var just vad som hände i Tyskland. Den kraftlösa tyska borgerligheten tappade kontrollen över statsapparaten, inklusive det militära maskineriet, och därmed också över händelseutvecklingen. Detta är den kvalitativa skillnaden mellan det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland.

Det är bara samhällets huvudklasser, arbetarrörelsen och borgerligheten, som tittar framåt och reflekterar över händelseutvecklingens konsekvenser. Men den nazistiska massrörelsen krossade först arbetarrörelsens organisationer – den massrörelse som kunde ha stoppat nazismen. Därefter manövrerade Hitlers, nazistiska, massrörelse enkelt ut den utlevade tyska borgerligheten – mycket tack vare sin råstyrka.

Efter att ha frigjort sig från både arbetarrörelsens och den traditionella borgerlighetens kontroll kände den statsnazistiska maktapparaten inga herrar. Den representerade endast sig själv. Till detta ska läggas att Hitlers nya maktapparat även kom att kontrollera Tysklands väldiga industriella styrka och vetenskapliga kunnande. Statsnazismen kan liknas vid ett gigantiskt monster som slitit sig löst från sina bojor och, efter att ha dödat sina väktare, började marschera mot den mänskliga civilisationens representanter. Auschwitz och nazismens andra förintelseläger visade att utvecklingen rörde sig mot barbariet.

Detta mardrömsscenario hade kunnat radera ut civilisationen i Europa, Sovjetunionen och kanske även USA, speciellt mot slutet av Andra Världskriget, om Nazityskland hade vunnit kärnvapenkapplöpningen.

Den slutsats som måste dras av den nazistiska massrörelsen i Tyskland är att en sådan måste stoppas av en annan och starkare massrörelse innan den tar över statsmaskineriet. Om samhällets huvudklasser förlorar kontrollen över statsapparaten i dagens epok – präglad av terrorism, krig och kärnvapen – riskerar detta att leda till den mänskliga civilisationens undergång. Alternativen består åter av socialism eller barbari.

Lämna en kommentar