Inrikes

Unikt samtal om sekularism

Lena Andersson (t v) och Magnus Norell (t h) diskuterade sekularism på TeaterStudio Lederman under ledning av Willy Silberstein (mitten).
Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#103
Lästid 3 min

Den 12 december ifjol anordnade Ledarsidorna.se ett offentligt samtal om sekularism på TeaterStudio Lederman i Stockholm. Deltagare var författaren Lena Andersson och terrorismforskaren Magnus Norell. Moderator för samtalet var journalisten Willy Silberstein.

Utgångspunkten till samtalet var en artikel som Norell var medförfattare till under hösten 2016, en artikel till försvar för ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat. Någon vecka efter artikeln skickade Norell en inbjudan till gruppledarna för alla riksdagsgrupper för att få till stånd en diskussion kring dessa frågor. Partierna svarade antingen inte alls eller tackade nej. Norell anser att detta beror på partiernas rädsla att diskutera frågor som utanförskap, jihadism och allmänt att det finns krafter som är ute efter att fragmentisera samhället.

Lena Andersson menade i samtalet att det nog egentligen inte finns någon större oenighet om att vi ska ha ett sekulärt samhälle, men att vissa personer på tjänstemannanivå, de som ska se till att svenska lagar följs och efterlevs, kan vara undfallande mot de grupper som önskar kvinnoförtryck och liknande. Vissa personer menar att vi ska ha en förståelse kring kulturskillnader och en välvilja kring andra kulturer som tenderar att gå för långt och att de inslag som kan finnas som strider mot det sekulära samhället accepteras och slätas över. Helt enkelt en undfallenhet för att de inte vill riskera att stöta sig med vissa grupper.

Norell menar att makthavarna har haft en idé om att integration är någonting som löser sig självt, utan inblandning från myndigheterna. När detta inte har skett så har det funnits en osäkerhet kring hur det ska hanteras. Det finns också en idé hos vissa makthavare om att vi redan har det perfekta samhället. Att det inte är någonting som måste försvaras, utan det bara finns där. Det finns ingenting som hotar, utan det kommer finnas där för tid och evighet. Norell menar dock att det inte ser ut på det sättet.

Grunden för en sekulär stat är att separera stat från religion. Detta har inte skett inom islam, som är en både religiös och politisk ideologi. Många människor i arabvärlden talar om behovet av att separera religion från politik. Dessa krafter måste stödjas. Extrema islamister har istället gjort sig till talespersoner för hela islam och hävdar att de talar för samtliga muslimers uppfattningar. Dessa kräver kollektiva särrättigheter i Sverige, vilket man också har fått igenom till viss del. Svensk lagstiftning är redan tydlig när det gäller fri- och rättigheter samt vad som gäller kring inskränkning av dessa. Det som behövs är en tydlighet kring detta, att myndigheter bättre informerar de människor som är oklara över reglerna.

Nytt samtal den 6 februari

Seminariet Ett samtal om sekularism var det första i vad arrangörerna hoppas ska bli en längre serie. Nästa seminarium i serien blir den 6 februari – även detta på TeaterStudio Lederman i Stockholm.

Temat den 6 februari blir ”Yttrandefrihet och självcensur” och i panelen ingår Magnus Norell samt skribenten och författaren Maciej Zaremba. Dessa två kommer att samtal kring frågor som ”varifrån kommer hoten mot yttrandefriheten” samt ”hur förklara att det är så besvärligt att publicera böcker om den svenska islamismen, och hur bemöta den beröringsskräck som denna rörelse ofta genererar”. Publiken inbjuds naturligtvis också att delta i diskussionen med egna inlägg.

Seminariet börjar kl 18.00 den 6 februari och kostar 100 kr i inträde. TeaterStudio Lederman ligger på Gästrikegatan 13 i Stockholm, T-bana S:t Eriksplan.
Välkommen!

Lämna en kommentar