Internationellt

Preliminärt utkast till handlingsprogram

Jan Hägglund
Publicerad i
#106
Lästid 2 min

Del fem. Det blir en tredje och avslutande del i vår artikelserie på temat ”Har arbetarrörelsen någon framtid?” I denna sista del presenterar vi ett utkast till handlingsprogram som syftar till att vinna arbetarväljarna från ny-reaktionära partier som Front National till verkliga arbetarpartier som är beredda att försvara arbetarnas intressen genom att utmana den traditionella borgerligheten på allvar.

1. Avindustrialiseringen hotar såväl jobb som skatteinkomster. Detta slår i sin tur mot finansieringen av offentlig sektor. Det krävs en återindustrialisering. Vi förklarar vad vi menar med grön industriell produktion och löntagarkontroll över kapitalrörelser och investeringar.

2. Det behövs en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Vi anser att Sverige ska lämna EU. Dagens utveckling mot överstatlighet, med planer på bankunion och militär uppbyggnad, fanns inte med i bilden vid folkomröstningen 1994.

3. Internationell ekonomi och solidaritet. Dagens ekonomi är internationell. Denna situation går inte förändra. Det är inte heller önskvärt. Sverige har i över 100 år varit en stor industrination med en liten befolkning som behövt exportera till andra länder. Det frågan handlar om är hur det internationella utbytet av varor och tjänster ska regleras. Ska det gynna storföretag och banker – eller den arbetande befolkningen. Det som krävs är en gränsöverskridande facklig rörelse.

4. Socialdemokraternas maktmonopol inom LO måste avskaffas. I valtider omvandlas fackligt heltidsanställda till S-valarbetare. Dugliga fackmedlemmar ges inte förtroendeuppdrag om de inte tillhör S. I en S-styrd kommun går facket Kommunal ofta arbetsgivarens vägar – inte medlemmarnas. Ett kämpande fack förutsätter en demokratisering.

5. Segregeringen måste brytas. Den ökade segregeringen under de senaste 25 åren hotar att slita sönder det svenska samhället. Ökningen av antalet dödsskjutningar, exempelvis i Malmö, är en av de varningssignaler som måste tas på allvar. För att bryta segregeringen krävs både ekonomiska resurser och ett verkligt inflytande för de som bor i de s.k utanförskapsområdena.

6. Det sekulära samhället måste försvaras. Inget prästerskap kan göra anspråk på att styra samhället genom lagar hämtade ur någon helig skrift. Samhällets lagar ska stiftas efter fria val till riksdag och parlament. Dessa lagar ska gälla för alla i samhället. På denna grund försvarar vi rätten att vara ateist, kristen, jude och muslim.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar