Inrikes

Muslimer utgör Arbetarpartiets viktigaste allierade i försvaret av sekularismen

Kvinnor i Iran kastar slöjan i smyg i protest mot slöjtvånget.
Jan Hägglund
Publicerad i
#107
Lästid 2 min

Arbetarpartiet stöder utvecklingen mot en mindre bokstavlig tolkning av Koranen och dess 350 sharialagar samt av Profeten Muhammeds levnadssätt och yttranden [sunna]), när det gäller hur relationerna mellan människor och av samhället i stort ska organiseras. Vi ser positivt på den utveckling mot en mindre bokstavlig tolkning av Koranen, eller den liberalisering av islam, som ägde rum i början av 1900-talet i vissa muslimska länder.

Omvänt ställer vi oss kritiska till den reaktion – kallad ”islamism” – som ägt rum under den senare delen av 1900-talet. Framgångarna för de islamistiska reaktionärerna har inneburit en återgång till en mer bokstavlig tolkning av Koranen och dess 350 sharialagar – en återgång som haft sin motsvarighet i tolkningen av Profetens sunna.

Den första organiserade reaktionen riktad mot en mer liberal tolkning av islam vi känner till utgörs av Muslimska brödraskapet. Denna reaktionära islamistiska rörelse bildades i Egypten 1928 av Hassan al-Banna. Muslimska brödraskapets motto är följande: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Arbetarpartiet försvarar den sekulära staten. När det gäller lagar och regler bärs den sekulära i Sverige huvudsakligen upp av följande grunder: lagarna som reglerar samhällslivet stiftas huvudsakligen ledamöterna i riksdagen – ledamöter som är utsedda i allmänna och lika val, samma lagar ska gälla för alla medborgare i Sverige. De som accepterar de rättigheter, tillsammans med de inskränkningar detta innebär, har rätt att öppet bekänna sin ateism eller att fritt utöva sin religion.

Men friheten vad gäller utövningen av religionen begränsas om den går emot svensk lagstiftning. Detta exempelvis när det gäller kvinnans rätt till jämställdhet, barnens skydd mot tvångsäktenskap eller kränkning av homosexuella. Sharialagar är ett exempel där religionen kommer därmed i konflikt med svensk lagstiftning, bl a när det gäller månggifte och barnäktenskap.

Arbetarpartiet är ett demokratiskt socialistiskt parti som försvarar både välfärdssamhället och en sekulär stat. I försvaret av den sekulära staten ser vi den majoritet av muslimer som accepterar hur svenska lagar stiftas, och dessa lagars innehåll, som våra viktigaste allierade. Det är vår strävan att bidra till en organisering av denna majoritet muslimer. Vi vill att denna kraft ska användas dels mot de reaktionära islamister som strävar efter att införa sharialagar i Sverige, med bl a månggifte och barnäktenskap som följd, dels i försvaret av välfärden.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar