Inrikes

Islamisternas organisering i Europa och Sverige

Davis Kaza
Publicerad i
#108
Lästid 2 min

Muslimska brödraskapet i Sverige har under årens lopp byggt upp ett väldigt nätverk av olika föreningar och frontorganisationer. De har så många föreningar att de skapat minst tre paraplyorganisationer för att hålla reda på alla föreningar. Samtidigt är det bara en minoritet av muslimerna i Sverige som är med i dessa föreningar. Ofta är det samma personer som står i centrum i förening efter förening.

NyA har gjort ett försök att kartlägga huvudaktörerna inom Brödraskapets nätverk. Både på föreningsnivå och personnivå. Till vår hjälp har vi haft tidigare kartläggningar gjorda av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt den borgerliga opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell. Vi har även fått värdefull information från avhoppare som Mahmoud Aldebe och uttalanden gjorda i utlandet av representanter för brödraskapet i Sverige, som Mahmoud Khalfi.

Ett viktigt syfte med organiseringen i en lång rad föreningar är möjligheten att söka bidrag. Opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell gjorde en kartläggning av bidragen till de största muslimska föreningarna i april ifjol. Majoriteten av dessa föreningar är kopplade till Muslimska brödraskapet. Uvell visade bl a att olika muslimska samfund fick 8,8 miljoner kronor i statliga stöd till trossamfund år 2015 genom det s.k. Islamiska Samarbetsrådet (ISR). Det är en miljon mer än 2014 och 2,6 miljoner mer än 2013. Detta trots att ISR redovisar samma antal församlingsmedlemmar. Till detta kommer att studieförbundet Ibn Rushd fick 17,3 miljoner i statsbidrag 2014. Enligt Ibn Rushds årsredovisning fick de dessutom ytterligare 7,9 miljoner i ”övriga bidrag”. Även Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar ut stora bidrag till dessa föreningar. Den av Mehmet Kaplan startade föreningen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa fick 2,4 miljoner i bidrag från MUCF år 2015. Samma år betalade MUCF ut 1,8 miljoner till Sveriges Unga Muslimer.

Uvells kartläggning har inte tagit med de stöd som betalats ut från Allmänna arvsfonden eller i form av föreningsbidrag från kommuner runt om i landet. Men troligen handlar det om ytterligare miljoner i skattepengar som gått till organisationer med kopplingar till Muslimska Brödraskapet, som på olika sätt arbetar för att underminera det demokratiska samhället och den sekulära staten i Sverige.

Nedan listar vi några av de mest kända och dominerande muslimska organisationerna i Sverige som helt kontrolleras av islamister. Dessa har nästan alla kopplingar till, eller kontrolleras av, Muslimska Brödraskapet. Vi har även listat nyckelpersoner inom organisationerna och dessa personers partipolitiska kopplingar. Vi gör inte anspråk på att ha gjort en komplett sammanställning. Men vi anser oss ha fått med de viktigaste organisationerna och personerna.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar