Ledare

Försvara demokratin och sekularismen

Veckans Nyheter
Publicerad i
#109
Lästid 1 min

Sedan förra numret av NyA har det dödliga angreppet mot civila på Drottninggatan den 7 april följts av andra krigshandlingar i fler städer. Vi tänker på angreppen i Paris, Manchester och London. Vi för åter fram vårt djupaste deltagande till alla som drabbats. Ord är otillräckliga. Men vi vill ändå skriva hur starkt vi känner med alla de som skadats fysiskt, med alla som måste leva med fruktansvärda minnen och med de efterlevande vars närmaste ryckts bort på ett ohyggligt sätt. Vi sörjer tillsammans med er.

För oss innebar angreppet i Stockholm i april även ett angrepp på det sekulära Sverige. Vi har påbörjat en analys av Muslimska Brödraskapet – den organisation som tydligast utmanar den sekularism som allt för många i Sverige tar för given. I Europa angriper inte MB sekularismen genom våldshandlingar – som IS/Daesh eller al-Qaida. Men ”brödraskapets” mål i de europeiska länderna består i att skapa parallella samhällen med två uppsättningar av lagsystem. Ett för majoritetsbefolkningen som beslutats via fria val. Ett annat för muslimer som domineras av sharialagar och bygger på idén om en gudomlig rätt. För oss är det en viktig politisk uppgift att kämpa för att alla ska leva efter samma lagar. Detta är speciellt viktigt för kvinnor och barn.

Lämna en kommentar