Inrikes

Moskéchef som pallat trycket från fundamentalisterna

Davis Kaza
Publicerad i
#109
Lästid 2 min

Islamister har lyckats skaffa sig ett betydande inflytande över de muslimska föreningar och församlingar som finns i Sverige. Men det finns muslimska ledare i Sverige som stått emot trycket från islamisterna och försvarat sekularismen.

En sådan ledare är Bejzat Becirov, VD och grundare av Islamic Center i Malmö. Islamic Center öppnade i mitten av 1980-talet och har länge varit den största moskén i Malmö. Becirovs ledarskap har präglats av ett starkt motstånd mot religiös fundamentalism och politiska inslag i moskén. Han har sett det som sin viktigaste uppgift att integrera muslimer i det svenska samhället. I en intervju i Sydsvenskan 2006 beskrev Becirov sin filosofi på följande sätt:
– Vi vill inte att de ska tänka som i sina hemländer. De ska tänka som man gör i Sverige.

Denna inställning har gjort att islamister i Malmö ständigt retat sig på Islamic Center. Vid millennieskiftet försökte salafister med kopplingar till dagens Wakf ”kuppa” bort Becirov och att vrida Islamic Center i islamistisk riktning. Moskén hade vid tidpunkten ekonomiska problem. Islamisterna hade tagit kontakt med den saudiska stiftelsen Al-Haramain*, som lovade att lösa moskéns ekonomiska problem för all framtid i utbyte mot att de fick rätten att tillsätta styrelsen (och därmed bestämma inriktningen på moskéns verksamhet). Dessutom sockrade saudierna budet med en personlig ”muta” på fem miljoner dollar som Bejzat Becirov skulle få personligen. Men Becirov tackade nej och förklarade för saudierna att han inte var till salu.

Becirov är, så vitt vi vet, fortfarande en omutbar förespråkare för att hålla isär islam och politik. För detta förtjänar han den allra största respekt.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar