Umeå

Nonchalans kan ha kostat Umeå 3000 industrijobb

Davis Kaza
Publicerad i
#109
Lästid 4 min

Det har framkommit att Umeå kommun fått frågan av företaget Northvolt om att upplåta mark till etableringen av Europas största batterifabrik (Svt 19/5). Etableringen beräknas ge mellan 2 500-3 000 industrijobb i en växande framtidsbransch. Men Umeå kommuns ledning klarade inte av att erbjuda Northvolt en tillräckligt stor industritomt! ”Vi har inte sådana planlagda områden för industri” försvarar sig kommunalrådet Hans Lindberg (S) till Svt.

Och försvara sig måste han. Försvara sig måste också kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs- och planeringsutskott. Tillsammans utgör dessa kommunens verkliga ledning och innehåller följande partier: S, M, V, MP, L och C. Dessa bär tillsammans ansvaret för att Umeå, p.g.a. ett bristande intresse för industriell produktion, inte ens kunde vara med och konkurrera om vad som skulle ha blivit den största industrietableringen i kommunens historia! Detta är ett av den politiska ledningens största misslyckanden som måste kommenteras annat än i förbigående.

När det gäller skrytprojekt som kulturhuvudstadsåret, Kulturväven, det överdimensionerade äventyrsbadet m.m. kan kommunledningen mobilisera en rent häpnadsväckande energi. Men när det kommer till det som utgör framtiden för Umeå kommun – grön industriell produktion – saknas både energi och framförhållning. Det finns inget försvar till bristen på tillräckligt stora områden för denna industrietablering. Och om ett lämpligt markområde saknades så hade det varit kommunledningens plikt att arbeta, dag och natt, för att skaffa fram ett sådant! En debatt om hur bristen på tomtmark skulle åtgärdas borde ha blivit en offentlig frågeställning för alla medborgare i Umeå, inklusive de folkvalda i kommunfullmäktige. Istället gick allt i stöpet – i hemlighet.

Umeås framgångssaga har berott på offentliga satsningar symboliserade av regionsjukhuset och universiteten. Men dessa skattefinansierade jätteetableringar kommer inte att rädda Umeå i framtiden. Framtiden både för Umeå och Sverige är en övergång till grön industriell produktion. Här har Umeå goda förutsättningar. Ett exempel handlar om produktion av syntetisk diesel baserad på biomassa. De två universiteten har forskningsresurserna, i kranskommunerna finns både skogsråvara och ett stort industriellt kunnande. Om intresset fanns hos politikerna skulle Umeå kunna bli ett industriellt centrum för en framtida grön produktion.

Sett i detta perspektiv hade batterifabriken passat som hand i handske. Efterfrågan på batterier till elfordon väntas nämligen öka kraftigt de kommande åren. Det som gått förlorat är alltså inte ”bara” en fabrik med mellan 2 500-3 000 industrijobb. Det är också ett tänkbart centrum för framtidens gröna industri – eventuellt i samarbete med tekniska högskolan i Luleå. Till detta ska läggas att varje industrijobb beräknas ge upphov till ca tre jobb i andra branscher.

Att Umeå inte kunde vara med och konkurrera om vad kunde ha lagt grunden för en helt ny epok i kommunens historia är ett av de största politiska misslyckandena någonsin. Detta måste understrykas. Det enda vi kan hoppas på nu är att batterifabriken förläggs i Skellefteå, där förståelsen för industrins betydelse ligger på en helt annan nivå än i Umeå. Vi hoppas att Umeås resurser när det gäller exempelvis forskning på något sätt kan utgöra en brygga till en framtida batteritillverkning i Skellefteå.

Till sist: Hade Arbetarpartiet suttit i ledningen för Umeå kommun hade vi gjort vårt yttersta för att batterifabriken skulle ha hamnat inom kommunens hank och stör för att kunna bidra till att säkra kommunens framtida jobb och välfärd. Vi bryr oss nämligen om både miljö och industri.

Fakta: Northvolts batterifabrik

■ Företaget Northvolt planerar att bygga Europas största batterifabrik i Sverige. Investeringen är värd 40 miljarder och väntas ge mellan 2 500-3 000 jobb.
■ Bygget planeras starta under första halvåret 2018. Produktionen ska komma igång 2020 och fabriken ska vara helt färdigställd 2023.
■ Northvolt skickade ut frågor till ett 20-tal kommuner som de ansåg var intressanta för etableringen av batterifabriken. Viktiga kriterier var god tillgång till el, närhet till ett tekniskt universitet som bedriver forskning, gott om mark för framtida expansion av produktionen samt smidig tillgång till logistik och kommunikationer.
■ Tio kommuner gick vidare till processens nästa steg. Dessa är: Luleå, Skellefteå, Gävle, Västerås, Norrköping, Mariestad-Skövde, Göteborg och Malmö i Sverige samt Vasa och Kotka-Hamina i Finland.
■ Northvolts VD Peter Carlsson, som har bakgrund inom elbilstillverkaren Tesla, är optimistisk för projektet. Marknaden för batterier till elbilar och energilagring väntas växta stort fram till 2025. Kritiska röster ifrågasätter dock om Northvolt kan få ihop nödvändigt kapital för att ro i hamn ett så pass stort projekt.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar