Internationellt

USA och Nordkorea leker med kärnvapen

Davis Kaza
Publicerad i
#112
Lästid 5 min

”Om USA tvingas försvara sig själv eller sina allierade kommer vi inte ha något val än att fullständigt förgöra Nordkorea. Inget land i världen vill att ett gäng kriminella beväpnar sig med kärnvapen och missiler” sa Donald Trump den 19 september i sitt första tal inför FN:s generalförsamling. Detta är den senaste i raden av upptrappningar mellan USA och Nordkorea som pågått sedan slutet av juli.

En väpnad konflikt mellan USA och Nordkorea skulle riskera att sprida sig och få oöverskådliga konsekvenser. Vi tvingas dra en rad – verkligt skrämmande – historiska paralleller. Vi måste nämligen gå tillbaka hela 66 år i historien för att hitta en situation där parterna i en eskalerande konflikt har hotat varandra med kärnvapen. Det extra skrämmande är att detta hot om att sätta in kärnvapen även då skedde under konflikten mellan Nord- och Sydkorea.

Året var 1951. En av de högsta ledarna för de amerikanska trupperna i Koreakriget, General Douglas MacArthur, hade begått ett fruktansvärt militärt misstag genom att från sin ledningsplats långt borta i Japan missa att 300 000 kinesiska soldater hade gått över gränsen till Nordkorea för att hjälpa till i kriget mot Sydkorea. I detta läge begärde MacArthur att få använda kärnvapen mot Folkrepubliken Kina. Kina hade nämligen vid denna tidpunkt inga kärnvapen.

Men den amerikanske presidenten Harry S. Truman visste att Sovjet hade kärnvapen – och att Kina och Sovjet vid denna tidpunkt måste ha ansetts vara allierade. President Truman, som var den som hade beordrat att Hiroshima och Nagasaki skulle bombas med kärnvapen för att tvinga Japan att kapitulera (och för att varna Sovjet för Atombomben), visste att kärnvapen inte var något att leka med. Truman avskedade därför General MacArthur för dennes fruktansvärt egenmäktiga tal, i media, om att Kina borde bombas med kärnvapen. MacArthur hade helt enkelt, halvt storhetsvansinnig som han var, gått över huvudet på presidenten i en fråga som i slutänden hade kunnat leda till ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet! Detta var också vad president Truman sa rakt ut.

Tillbaka till nuet. De senaste veckornas upptrappning inleddes med att Nordkorea genomförde ett test av en raket som enligt experter hade förmågan att bära en kärnvapenstridsspets så långt som till Kalifornien på den amerikanska västkusten. Rakettestet följdes av ett hetsigt ordkrig mellan Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. Detta har följts av det största kärnvapentestet i Nordkoreas historia – och skarpa sanktioner mot landet från FN:s säkerhetsråd. (Se faktaruta sid 10.)

Upptrappningen mellan USA och Nordkorea sker mot bakgrund av att världens stormakter allt mer ser ut att formera sig i två block – med USA/EU på ena sidan, och Kina/Ryssland på den andra. Några exempel:
■ På hemmaplan har Donald Trump som (tro det eller ej) velat minska spänningarna mellan USA och Ryssland tvingats skriva under en lag som innebär en skärpning av USA:s sanktioner mot Ryssland. En bred majoritet av den amerikanska Kongressen, både republikaner och demokrater, stod bakom lagförslaget. Lagen begränsar dessutom Trumps möjligheter att, på egen hand, försöka lätta på sanktionerna mot Ryssland!
■ Putin svarade på de skärpta handelssanktionerna genom att sparka ut ett hela 755 amerikanska diplomater ur landet samt genom att även konfiskera amerikanska tillgångar (i Ryssland)!
■ Detta innebär att spänningarna mellan USA och Ryssland ökar ytterligare – och detta oavsett Trumps tidigare ambitioner om att skapa avspänning och oavsett Trumps personligt goda relationer till Putin. Trump har fått böja sig för starkare krafter. Och Putin måste agera på vad USA gör – inte vad Trump säger. Trump är ingen trevlig typ som Arbetarpartiet stöder. Men det ingick i hans plan att skapa avspänning med Ryssland. Detta delvis för att kunna finansiera skattesänkningar samt en storsatsning på USA:s nedslitna infrastruktur, delvis för att kunna koncentrera USA:s militära styrkor mot bland annat Kina.
■ Till bilden hör även den sedan lång tid tillbaka pågående krisen i Ukraina mellan Ryssland och ett upprustande EU.
■ Dessutom pågår ett allt närmare militärt samarbete mellan Kina och Ryssland, som så sent som i slutet av juli genomförde en gemensam flottövning – i Östersjön.

En konflikt mellan USA och Nordkorea skulle alltså kunna sprida sig. De spänningar som redan finns mellan de två stormaktsblocken, ledda av USA/EU på ena sidan och Kina/Ryssland på den andra, riskerar att späs på ytterligare. Det är ett högt spel som spelas av två statschefer som båda är pressade på hemmaplan. Kim Jong-Un av ett svältande folk. Donald Trump av sitt eget sätt att leda USA. Risken finns att båda statscheferna försöker rikta blicken bort från kriserna i hemlandet genom en överdriven retorik och oansvariga militära aktioner.

Skulle det gå långt som till militära aktioner kommer naturligtvis Nordkorea att utplånas på samma sätt som Irak. För att radera ut civilisationen i Nordkorea behöver USA inga kärnvapen. Nordkoreas missiler kommer däremot att bli nedskjutna direkt de avfyras mot ett amerikanskt mål – om nu detta skulle ske. Men katastrofen skulle då redan vara ett faktum. Kina och Ryssland har redan varnat USA vid ett flertal tillfällen under denna konflikt, bland annat då USA och Sydkorea fullföljde en stor gemensam militärövning i slutet av augusti trots det spända läget med Nordkorea.

Vi ska avsluta med en annan historisk parallell. I början på 50-talet var – förutom Nord- och Sydkorea även de tre stormakterna USA, Kina och Sovjet inblandade. Idag heter stormakterna USA, Kina och Ryssland. Dagens Ryssland kan varken jämföras med gårdagens Sovjet i militär styrka eller på annat sätt. Men parallellerna är ändå kusligt skrämmande.

Situationen i världen har plötsligt blivit väldigt allvarlig.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar