Inrikes

LO på väg att acceptera ”etableringsjobb” för nyanlända

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#114
Lästid 3 min

Alla LO-förbund utom Transport har förhandlat med arbetsgivarna om en ny form av anställning för nyanlända kallad ”etableringsjobb”. Frågan om hur nyanlända ska komma i arbete har diskuterats under en längre tid och det har kommit många olika förslag från flera håll. Debatten har präglats av att det ska vara billigt för arbetsgivare att anställa nyanlända.

Förslaget till ”etableringsjobb” innebär en kraftig subvention för arbetsgivare som anställer nyanlända. Förslaget innebär att den anställde ska få en minimilön på runt 19 000 kronor. Av dessa ska arbetsgivaren betala 8 000 kr. Resten ska staten skjuta till i form av ett bidrag som ska täcka resterande kostnader motsvarande en lön på 19 000 före skatt. Dessutom är arbetsgivaravgiften helt slopad!

De personer som ska omfattas av anställningsformen är dels de som kommit till landet under den senaste treårsperioden, men även unga under 25 år som varit arbetslösa i över sex månader eller personer över 25 år som varit arbetslösa i mer än ett år. Tanken är att denna anställningsform ska testas under en femårsperiod.

Det går idag inte riktigt att säga hur stor prislappen för staten kommer bli eller hur många som kommer att omfattas. Det är även oklart hur detta påverkar eventuella andra bidrag som personer aktuella för anställningsformen uppbär idag.

I ett tidigare nummer skrev vi om ett liknande förslag från den borgerliga alliansen på s.k. ”inträdesjobb”, där nyanlända skulle kunna anställas för 70 % av minimilönen i respektive branscher. Både LO-förbunden och regeringen var negativt inställda till det borgerliga förslaget om ”inträdesjobb”. Motståndet mot inträdesjobben motiverades från fackligt håll framförallt med att det skulle innebära en press nedåt på lönenivåerna samt att det inte var lönenivåerna som gav extra hög arbetslöshet hos nyanlända, utan istället avsaknad av utbildning och rätt kompetens att besätta olika vakanta tjänster. Samtidigt förhandlar alltså flera LO-förbund nu om ett förslag som drar åt samma håll – nämligen att sänka lönekostnaderna för arbetsgivarna.

Bland de fackförbund som står bakom det nya förslaget finns Kommunal, Handels och Unionen. Även IF Metall lutar åt samma håll. Andra fackförbund har valt att ställa sig utanför då de förhandlat fram egna liknande anställningsavtal. Flera av förbunden väljer också att avvakta till ett mer tydligt förslag ligger framme, innan de tar ställning.

Fastighetsanställdas förbund har däremot riktat kritik mot förslaget. De hänvisar till att det redan idag finns ett överutnyttjande av subventionerade anställningar inom främst städbranschen. De subventionerade anställningarna gör det möjligt för företag att konkurrera med orimligt låga kostnader och därmed bromsa in löneutvecklingen för alla inom branschen. Vi kan inte annat än hålla med. Förslaget om etableringsjobb riskerar dessutom att skapa en situation där företag kan sätta i system att endast anställda nyanlända så länge de får rätt till bidragen. Om företag systematiskt börjar anställa nyanlända med bidrag istället för svenskfödda på vanliga anställningskontrakt riskerar detta dessutom att skapa en splittring mellan löntagare av olika bakgrund som på sikt kan utgöra en grogrund för rasism.

Övriga LO-förbund borde följa Fastighets exempel och säga nej till etableringsjobben och istället ta strid för att lika lön och villkor ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad, oavsett bakgrund.

Lämna en kommentar