Inrikes

Upprop mot sexuella trakasserier även inom partierna och facket

Davis Kaza
Publicerad i
#114
Lästid 2 min

Parallellt med de olika yrkesbaserade uppropen mot sexuella trakasserier har även kvinnor inom riksdagspartierna och inom fackföreningsrörelsen startat upprop. Högt uppsatta politiker inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna har redan fått avgå till följd av uppropen.

Bland de politiker som pekats ut i samband med uppropet finns flera toppnamn. Den miljöpartistiske riksdagsledamoten Stefan Nilsson lämnade Miljöpartiet, men sitter kvar i riksdagen, sedan det avslöjats att han betett sig olämpligt mot kvinnliga partimedlemmar under tio års tid. Förre V-ledaren Lars Ohly har stängts av sedan han själv gick ut och berättade att han tidigare agerat olämpligt mot en kvinnlig medlem. En ledande socialdemokrat i Stockholm, borgarrådet Roger Mogert, har tvingats avgå från sin post.

Tystnadskultur
De sexuella trakasserierna och övergreppen mot kvinnor inom partier och på fackliga kurser har ofta skett i samband med fester där det förekommit alkohol. Inte sällan är deltagarna på festerna, både inom partierna och facken, välkända ansikten t.o.m på nationell nivå. Den som anmäler en olämplig händelse innefattande en känd profil riskerar att skada anseendet hos hela partiet eller fackföreningen.

I de vittnesmål som publicerats från riksdagspartierna är det många som berättar att de just har dragit sig för att rapportera händelser på grund av att de varit rädda att skada partiets anseende exempelvis inför ett val. Kvinnorna inom fackföreningsrörelsen betonade särskilt att det finns en stämning av att inte berätta något då media gärna skriver om skandaler inom facket. Och många skandaler har det varit under de senaste åren…

Ingen organisation kan skydda sig helt mot att enskilda medlemmar agerar olämpligt. Men ett sätt att väsentligt minska risken för att situationer uppstår där det finns en risk för att någon beter sig olämpligt är att begränsa alkoholintaget i sociala sammanhang. Arbetarpartiet har tagit ett principiellt ställningstagande mot alkohol i alla sammanhang där partiet står som arrangör. Denna typ av policy är något som även riksdagspartier och fackföreningar borde anta. Snarast.

Fakta: Upprop i kölvattnet på #MeToo

En rad yrkesbaserade upprop med tillhörande ”hash-tag” har lanserats i kölvattnet på #MeToo. Vi listar ett urval av dessa upprop nedan:

■ 4 000 kvinnliga journalister #deadline
■ 700 skådespelerskor #tystnadtagning
■ 600 dansare #tystdansa
■ 700 sångerskor #visjungerut
■ 2 000 musiker #närmusikentystnar
■ 1 600 backstage-anställda inom tv, film och teater #metoobackstage
■ 2 300 kvinnliga idrottare #timeout
■ 6 000 kvinnliga jurister #medvilkenrätt
■ 10 400 läkare och läkarstuderande #utantystnadsplikt
■ 4 600 kvinnor inom byggbranschen #sistaspikenikistan
■ 2 400 akademiker inom universitetsvärlden #akademiuppropet

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar