Umeå

Allt fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter i Umeå

Ombildningarna har ökat nästan tiofalt de senaste 10 åren. Foto: Umeå kommun
Tomas Westerström
Publicerad i
#117
Lästid 2 min

Strax före nyår publicerade Folkbladet en kartläggning som visade att antalet hyresrätter som ombildats till bostadsrätter har ökat kraftigt i Umeå. Framförallt har äldre, billiga, hyresrätter ombildats. Detta försvårar för exempelvis studenter, ungdomar som flyttar hemifrån och nyanlända att hitta en bostad. På Arbetarpartiets initiativ togs frågan upp till debatt på fullmäktige den 29 januari.

Antalet hyresrätter som ombildats till bostadsrätter i Umeå har ökat nästan tiofalt det senaste decenniet. Enligt Folkbladets statistik ombildades 126 hyresrätter till bostadsrätter under perioden 2000-2007. Åren 2008-2016 gjordes hela 1 088 ombildningar! Under samma period byggdes drygt 2 800 nya hyresrätter. Ombildningarna motsvarar alltså mer än en tredjedel av detta.

Frågorna som ställdes av Arbetarpartiet till kommunalrådet Hans Lindberg (S) handlade om huruvida kommunen delar vår oro för ökningen av ombildningar och om man är beredd att vidta åtgärder för att bromsa utvecklingen.

Svaret lämnade en del övrigt att önska. Lindberg ansåg att kommunen inte kan förhindra att privatägda fastigheter ombildas från hyresrätter till bostadsrätter. Vad gäller kommunens viljeinriktning saknades ett egentligt svar, mer än att kommunen i detaljplaner kan ange att ett område ska innehålla blandad bebyggelse (hyresrätter, bostadsrätter, villor, m.m).

I Stockholms kommun har det S-ledda styret tydligt tagit avstånd från ombildningar. Både i ord och handling. Lindberg (S) i Umeå kan inte ens signalera en viljeinriktning.

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar