Umeå

Miljöseger överklagas av sossar, (m)ods, vänstern, m fl

Umeå kommun har brutit mot miljölagarna i över 10 år.
Tomas Westerström
Publicerad i
#117
Lästid 3 min

Umeå kommun har i över ett decennium systematiskt brutit mot miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid. När kommunen nu fått på skallen av Mark- och miljödomstolen, som upphävt en detaljplan då den riskerade att försämra luften ytterligare, gav detta dessvärre ingen tankeställare åt de styrande. På kommunfullmäktige den 29 januari röstade istället S, M, V, m.fl. för att överklaga domstolens beslut.

Vi skrev om den upphävda detaljplanen, som innefattar 150 lägenheter och ett p-hus med 300 platser, i förra numret. Domstolen hänvisar till att planen förvärrar trafiksituationen och försämrar den redan usla luftmiljön i centrum. Att detaljplanen upphävdes var en seger för alla som värnar om umebornas hälsa. Den dåliga luften i centrala Umeå innebär en ökad risk för astma, lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt demens. Men detta har de styrande i Umeå, med S och M i spetsen, inte brytt sig om. År 2007 blev Umeå kommun tvingade av regeringen att anta ett åtgärdsprogram för luftmiljön. Men de flesta åtgärderna var sådant som kommunen själv inte rår över. Dessutom har de senaste 10 åren präglats av att kommunen tagit en rad beslut som ytterligare försämrat luftmiljön i centrum.

Tillbaka till debatten i fullmäktige den 29 januari, som alltså rörde huruvida Umeå kommun skulle överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. Domslutet konstaterade bl.a. att kommunen inte får anta en detaljplan som väntas försvåra kommunens möjligheter att klara gränsvärdena för MKN. Detta viftades obekymrat bort av kommunens ledande politiker. Argumentationen var följande: Eftersom kommunen redan bryter mot MKN så gör det inget om detaljplanen innebär att det blir ännu svårare att klara MKN. Alltså ska kommunen få anta detaljplanen – och därmed bidra till att försämra luftmiljön! Ja, kära läsare, detta är vad som sades i debatten. Den bekymmerslösa arrogansen hos de styrande i Umeå saknar gränser.
– Hur kan ni rent intellektuellt rättfärdiga ett sådant resonemang, frågade Arbetarpartiets Jan Hägglund.
– Miljökvalitetsnormen får inte överskridas, men det gör inget, för den är redan överskriden! Kan ni säga det och se er själva i spegeln?
Ingen av fullmäktiges ledamöter besvarade den frågan.

Kommunledningen var desto mer pigg på att upprepa sitt över tio år gamla mantra om att allt ordnar sig när Västra länken, och därmed den sista biten i ringlederna runt Umeå, blir färdig. Men Trafikverkets nuvarande prognos säger att Västra länken blir klar först under senare delen av 2021. Och detta datum har flyttats fram tidigare. Detta var något som såväl Lennart Holmlund (S) som Anders Sellström (KD) ondgjorde sig över i debatten. Det är i sig inget fel i att kritisera att bygget av Västra länken drar ut på tiden. Men skälet till att herrar Holmlund och Sellström kritiserar förseningen är för att (de av staten finansierade) ringlederna utgör deras enda lösning på problemen med luftmiljön i centrala Umeå! Samtidigt ska alltså kommunen kunna bygga det ena trafikalstrande projektet efter det andra och obekymrat fortsätta att bryta mot miljölagstiftningen.

De som får betala priset för denna nonchalans är de umebor som drabbas av lungcancer, astma, hjärt- och kärlsjukdomar m.m. till följd av luftföroreningarna. Vi hoppas nu att även Miljööverdomstolen ställer sig på umebornas sida och avslår de styrandes huvudlösa överklagan.

Lämna en kommentar