Ledare

Allianspartierna angriper anställningstryggheten

Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet (CC BY-NC 2.0)
Veckans Nyheter
Publicerad i
#118-119
Lästid 2 min

Inför valet har allianspartierna kommit med en rad utspel om hur LAS (lagen om anställningsskydd) och andra villkor på arbetsmarknaden ska förändras. Det handlar om en maktförskjutning där löntagarna blir förlorarna.

Ett område som allianspartierna vill förändra är turordningsreglerna i LAS vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Dagens regler innebär att företag med upp till tio anställda får undanta två från turordningsreglerna. Centerpartiet, som går ut hårdast, vill helt avskaffa turordningsreglerna för alla företag med upp till 50 anställda! Liberalerna vill att företag med upp till 49 anställda ska få undanta upp till fem anställda medan KD vill att alla företag ska kunna undanta upp till fyra anställda från turordningsreglerna. Moderaterna har inte presenterat något förslag på just detta område.

Det finns även förslag om att ”kompetens” ska väga tyngre än anställningstid i turordningsreglerna. Med andra ord, bort med ”sist in, först ut”-principen. Samtliga allianspartier vill ha förändringar i den inriktningen, men några konkreta förslag har inte presenterats. Fler undantag från turordningsreglerna och formuleringar om att ”kompetens” ska väga tyngre än anställningstid öppnar för ett ökat godtycke från arbetsgivarnas sida. Risken är att exempelvis föräldrar som ofta är hemma med sjuka barn eller anställda som vågar säga ifrån är de som inte anses ha ”kompetensen” att jobba kvar.

Vidare är alla fyra allianspartier överens om att göra det möjligt att öka längden på provanställningar från dagens sex månader till tolv månader! Detta utgör ett allvarligt angrepp mot anställningstryggheten, i synnerhet för ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarknaden. En provanställning kan nämligen avslutas närhelst arbetsgivaren önskar, med två veckors uppsägningstid, även utan saklig grund.

Förslagen om uppluckring av LAS samt förlängningen av provanställningarna innebär tillsammans en väldig ytterligare maktförskjutning – från löntagare till arbetsgivare. Detta har varit en länge pågående process. Under regeringen Reinfeldt infördes exempelvis anställningsformen ”allmän visstid”. Denna innebar att arbetsgivare kunde börja erbjuda tidsbegränsade anställningar utan att behöva motivera varför den anställde inte fått en tillsvidaretjänst.

Mot bakgrund av diskussionerna kring #metoo så är det uppenbart att bra anställningstrygghet är centralt i kampen mot sexuella trakasserier på jobbet. Att ta strid mot otrygga anställningar är en mycket viktig uppgift för fackföreningar och demokratiska socialister.

Lämna en kommentar