Umeå

Rapporter och andra aktiviteter

Veckans Nyheter
Publicerad i
#118-119
Lästid 1 min

> Välbesökt föreläsning om människohandel och prostitution. På Internationella kvinnodagen 8 mars inbjöd Arbetarpartiet i samarbete med ABF Umeå till en föreläsning på temat ”Människohandel och prostitution i Umeå och länet” på Umeå universitet.
Ett 90-tal personer hade kommit för att lyssna till föreläsaren Eva Norlin, regionkoordinator för Länsstyrelsens arbete mot människohandel i de fyra nordligaste länen.
Norlin berättade om att den vanligaste formen av människohandel är den som sker för sexuella ändamål. Men den största ökningen på senare år har handlat om människor som utnyttjas som arbetskraft på byggen, biltvättar, frisörsalonger, m.m. Norin beskrev också hur prostitutionen mer och mer förflyttats ut på internet. Det är inte ovanligt att kvinnor från exempelvis Nigeria transporteras från stad till stad för att säljas till sexköpare. Kontakterna tas ofta via internet.
Föreläsningen avslutades med ett stort antal frågor från publiken som besvarades av Eva Norlin.

> 10 000 kronor till valfonden. Arbetarpartiet kämpar för att bli återvalda till Umeå kommunfullmäktige den 9 september. För att finansiera valmanifest, valplakat, möteslokaler, radioreklam och annat har vi startat en valfond. I veckan inkom ett bidrag på 10 000 kr från en person som vill vara anonym. Vi vill rikt ett varmt tack till dig som gav detta generösa bidrag till valfonden!

Lämna en kommentar