Inrikes

Socialdemokratiska utspel om språkkrav och religiösa friskolor

Foto: Anders Löwdin/Socialdemokraterna (CC BY-NC 2.0)
Lars-Erik Utberg
Publicerad i
#118-119
Lästid 3 min

Språkkrav för försörjningsstöd
Den 14 mars gjorde Socialdemokraterna ett utspel om språkkrav för invandrare.

S vill göra det obligatoriskt att studera vid SFI (Svenska för invandrare) för att lära sig det svenska språket. Den som kan jobba men saknar tillräckliga språkkunskaper ska bli av med sitt försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag) om personen inte deltar i språkstudier via SFI.

Syftet med språkkravet är enligt S att få fler invandrare i arbete genom att förbättra deras kunskaper i svenska. Detta då bristande språkkunskaper ofta utgör ett hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) jämför det nya förslaget med andra aktiviteter som bidragstagare måste delta i för att kunna fortsätta att ta del av försörjningsstödet, som exempelvis praktik.

Det nya förslaget är en fortsättning på det språkkrav som regeringen redan infört, som kallas för utbildningsplikt. Detta krav går ut på att en person som vägrar delta i SFI-studier blir av med det tvååriga etableringsstöd som alla nyanlända som fått uppehållstillstånd har rätt till. Det nya förslaget från S riktar nu alltså in sig på de personer som inte lärt sig svenska under tiden de uppburit etableringsstöd.

Nej till religiösa friskolor
Socialdemokraterna går till val på löftet om att förbjuda religiösa friskolor. Detta med motiveringen att de religiösa friskolorna utgör ett hinder i arbetet mot segregation. S vill även ombilda de som redan finns till vanliga friskolor.

S har upptäckt att det på vissa religiösa friskolor har förekommit könssegregation både på undervisningen och i andra aktiviteter, vilket går stick i stäv med samhällets och skolans strävan efter jämställdhet.
– De marknadsför sig genom att erbjuda religiös uppfostran eller tävlar i vem som bäst kan recitera religiösa skrifter. Och de marknadsför sig faktiskt utifrån affärsidén att öka segregationen i den svenska skolan, sa civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Sydsvenskan.

Idag är det förbjudet med konfessionella inslag i undervisningen på alla skolor. Religiösa friskolor har rätt att organisera religiös verksamhet under resterande delar av skoldagen, till exempel morgonbön. Elevernas privata religionsutövning berörs inte. Under åren har dock Skolverket vid ett flertal tillfällen riktat kritik mot religiösa friskolor för att de inte följt läroplanen eller brutit mot grundläggande värderingar i samhället rörande exempelvis jämställdhet.

S tog ställning mot religiösa friskolor redan på sin partikongress 2017, men utspelet kommer nu som en del i att partiet börjat dra igång sin valrörelse. Bland övriga partier står hittills enbart Vänsterpartiet bakom S-kravet. I det borgerliga lägret har Liberalerna och Sverigedemokraterna uttalat ett stöd till ett förbud mot nyetableringar av religiösa friskolor medan både M och KD motsatt sig ett förbud.

Problemen på religiösa friskolor har varit kända länge. Att Socialdemokraterna nu uppmärksammar detta är givetvis välkommet. Men som man brukar säga: ”(mycket) sent skall syndaren vakna”.

Lämna en kommentar