Krönika

Fackligt förtroendevalda hotas och brev försvinner – just nu etableras ett ledarskap präglat av laglöshet och övergrepp inom Umeå kommuns förvaltning

Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 6 min

Problemet för dom som börjar begå övergrepp är att dom ofta tvingas att fortsätta begå övergrepp för att dölja sina ursprungliga övergrepp. Och det tar aldrig slut. Det är som Morden i Midsomer.

Minns den brutalitet som låg bakom attityden i samband med att den nya heltidsmodellen infördes: ”skriv på inom fem arbetsdagar eller ta risken att förlora jobbet på grund av arbetsbrist”. Det som händer idag inom Umeå kommun är mycket, mycket illavarslande. Det handlar om övergrepp som kommer att prägla stämningen i hela Umeå kommun – om övergreppen inte stoppas.

Övergrepp 1
Jag tänker på övergreppet som bestod i att Aidanpää-Malm stängdes av från sina arbetet. Detta övergreppet begicks av den Dynamiska Duon Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg – eller Yxan och Svärdet – eller Umeås Brutala Systrar (UBS). Kära barn har många namn.

Övergrepp 2
Brev som ska diarieföras försvinner.

Jag VET att personal har sänt brev till Margaretha Alfredsson och / eller Birgitta Forsberg, i mail eller i brevform, som tar upp den situation som uppstått på ekonomiavdelningen efter stads-kuppen riktad mot Susanne Aidanpää och Lennart Malm.

Låt mig repetera. Jag VET att ett sådant brev har skickats. Eller flera. Någon, och här vet jag inte vem av en mycket liten tänkbar grupp individer, har sett till att detta brev har ”kommit bort”.

Låt mig klargöra vilka regler gäller för inkomna brev. Om ett brev inkommer som berör förhållandena på arbetsplatsen i Umeå kommun – oavsett om brevet har skickats som mail, som ett gammaldags brev med ett frimärke på eller som ett sms – ska brevet diarieföras. Brevet ska diarieföras oavsett om det har skickats hem till Margaretha Alfredsson / Birgitta Forsberg eller om det har skickats till deras respektive arbetsplatser. Det svar jag fick av Margaretha Alfredsson via Birgitta Forsberg (varför dessa dubbla led) var att det inte hade inkommit något brev.

OK, tänkte jag först. Men, sedan jag tänkt både en andra och en tredje gång, kollade jag uppgiften igen. Men ett antal personer. Och svaret blev detsamma som tidigare: brevet HAR sänts!

Jag vill att ni som har skrivit brevet ska veta att detta (brevet), uppenbarligen, har kommit bort!

Och brevet måste komma fram. För om brevet inte kommer fram kan inte heller politiska beslutsfattare läsa brevet. Och om inte de politiska beslutsfattarna kan läsa brevet kommer de inte heller att kunna skapa sig någon uppfattning om hur ni i personalen som skrivit brevet ser på situationen på er arbetsplats – ekonomiavdelningen.

Det är nämligen så att de politiska beslutsfattarna vägrar ta del av av de två kartläggningarna som gjorts av två expertkonsulter som intervjuat ett 20-tal personer som jobbat i direkt anslutning till Susanne Aisanpää och Lennart Malm.

Därför måste ni – som bryr er om rätt och rättvisa – sända ert brev en andra gång. Men denna gång måste ni sända brevet direkt till de politiska beslutsfattarna i KSau.  Och gärna en kopia till media. Ni får inte låta er skrämmas av UBS.

Rädslan inom Umeå kommun, bland korridorerna på stadshuset, är idag så stor att tidigare snabba och – i positiv bemärkelse – självsäkra personer som arbetar med att diarieföra till Umeå kommun inkommande handlingar är uppenbart rädda för att ens bekräfta förekomsten av att ett brev/handling existerar. Om du tidigare frågade en som sysslade med diariet kunde han/hon alltid själv hjälpa dig. Eller så berättade de till vem du skulle vända dig till.

Men idag slår de ifrån sig – inte av oginhet – utan av rädsla. Och då du kommit till rätt person, som diarieför de handlingar som du vill ha tag på, så vågar de inte (vilket ALLTID varit fallet under mina 27 år i fullmäktige) själv säga ens om handlingen existerar. Det är som om du frågat efter handlingar som berör rikets säkerhet. ”Du får fråga Birgitta”.

Jag vill understryka att jag INTE HAR NÅGON SOM HELST KRITIK mot de som jobbar med diariet. Däremot är jag kritisk mot den – just det – arbetsmiljö som gör att dessa hedervärda och kompetenta personer tvingas leva i rädsla.

För idag måste dessa personer till och med fråga om lov om det är tillåtet att nämna ifall en handling existerar – eller inte. Och helst överlämnar de hela frågan till Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg (Umeå Brutala Systrar). Jag repeterar: Tidigare har det aldrig varit något problem med att få reda på om en handling existerar eller inte. Det som, någon enstaka gång, kunde vara känsligt var innehållet i en handling. Men idag är det uppenbarligen brännhett att ens fråga om en handling existerar – eller inte. Därför blir du skyfflad vidare då du frågar efter något som har med avstängningen att göra. Det känns som om du ber personen i fråga att begå ett brott. Och jag lider med de som jag frågar – för dessa är rädda.

Management by fear.

Det jag har beskrivit ovan är resultatet av UBS nya regim. Detta kommer att göra Umeå kommun lika handlingsförlamat och O-kreativt som en modebutik i Stalins Sovjet.

Övergrepp 3

Umeås Brutala Systrar tar sig bara större och större friheter. Numera kräver de att fackligt förtroendevalda ska avsättas från sina positioner. Fackligt förtroendevalda som på något sätt irriterar dem. Ja, detta är tyvärr sant!

Fackligt förtroendevalda som irriterar Margaretha Forsberg och Birgitta Alfredsson – ursäkta Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg – har börjat utsättas för hot. Och krav på att de ska avsättas.

UBS anser tydligen att de även kan ersätta beslut som fackets medlemmar ska ta. Liknelsen med stalinismen blir allt mer slående.

Låt oss titta på lagen.
Jag vet att när Umeås Brutala Systrar (UBS) läser detta så kommer de att undra: vilka djävlar har skvallrat?

Jag har två kommentarer till er:
A. Det är över tio personer som har hört av sig!
B. Er tanke ”vem har skvallrat” är kriminell – alla som har hört av sig til mig har RÄTT att göra detta. Rätt enligt lag.

Det är tanken att ”sätta dit någon” som är olaglig. Om ni (UBS) försöker leta efter mina källor och besvärar någon, oavsett om det är någon av alla som har talat med mig eller någon annan, så ska den person eller de personer som blivit besvärade av er (UBS) höra av sig till mig. Sedan kommer jag, för mina egna pengar, att inleda en rättsprocess mot er (UBS) för att ni försöker ta ifrån anställda i Umeå kommun deras demokratiska fri- och rättigheter.

Det är inget hot. Det är ett löfte. Till de anställda.

Slutligen en hälsning till det berörda facket.

Ni som värnar de fackliga rättigheterna måste ställa er följande fråga: hur kan två kommunala direktörer kräva att fackligt förtroendevalda avsätts av någon annan än sina egna medlemmar. Berörda fackliga organisationer måste säga ifrån på skarpen till UBS.

Chefer som försöker styra genom hot, och är beredda att kliva över lik. måste bort.

Jan Hägglund,
Gruppledare Arbetarpartiet,
Umeå kommunfullmäktige

Lämna en kommentar