Inrikes

Annie Lööf (C) medlem i antidemokratisk kommission

Annie Lööf blev medlem i den antidemokratiska Trilaterala Kommissionen 2017. Foto: Centerpartiet (CC BY 2.0)
Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#123
Lästid 3 min

Centerpartiets partiledare Annie Lööf, som håller öppet för att ingå regeringssamarbeten både åt höger och vänster, tillhör en internationell nyliberal lobbyorganisation kallad Trilaterala Kommissionen. Lööfs engagemang i den nämnda kommissionen gör henne däremot högst olämplig som minister i en framtida regering.

Den Trilaterala Kommissionen grundades under 1970-talet med syfte att ostört och utan folklig insyn föra samtal och försöka påverka olika regeringar runtom i världen i nyliberal riktning. Den består av ledande personer inom näringslivet och banksektorn. En mindre andel är aktiva politiker. En statsminister eller överhuvudtaget en person på någon ministerpost eller uppdrag som partiledare bör absolut inte var medlem i den här typen av organisationer. En ”superlobygrupp” som är odemokratisk i sin natur.

Vad som sägs i diskussionerna på Trilaterala Kommissionens slutna möten vet bara det fåtal som deltar. Kommissionens uppfattningar kommer dock emellanåt fram i ljuset genom olika former av tryckta publikationer. År 1975 gav de ut en skrift med titeln ”The Crisis of Democracy”. I denna redovisade kommissionen förvånansvärt öppet sina antidemokratiska uppfattningar. De skrev bland annat att de anser att samhället har fått ett ”överskott av demokrati” och att demokratin bör begränsas och hållas inom vissa ramar. Vidare att demokratin enbart är en form av politiskt styre, som inte är applicerbar i alla lägen.

Som ett exempel på att demokratin blivit alltför utbredd i det amerikanska samhället framhöll kommissionen den svarta medborgarrättsrörelsen under 1960-talet. Deras slutsats var att det vore bättre om enbart en begränsad del av befolkningen utnyttjade sina demokratiska rättigheter, inte alla! Den här typen av resonemang finns genomgående i dokumentet ”The Crisis of Democracy”. En av de som förde fram uppfattningarna om ”överskott av demokrati” var den polsk-amerikanske diplomaten Zbigniew Brzezinski. Brzezinski kom sedermera att bli nationell säkerhetsrådgivare åt president Jimmy Carter åren 1977-1981. Detta är alltså den organisation som Annie Lööf är medlem i.

Det politiska systemet i Sverige bygger på att befolkningen väljer ledamöter till riksdagen, som i sin tur utser en statsminister som ska bilda regering. Det är sedan de folkvalda som fattar politiska beslut om vilka lagar som ska stiftas. Till den Trilaterala kommissionen väljs inga personer överhuvudtaget, utan de handplockas av de hittillsvarande medlemmarna – en liten elitgrupp med tydlig agenda. Slutenheten och hemlighetsmakeriet kring Trilaterala kommissionen har gett upphov till en rad konspirationsteorier rörande hemliga sällskap som styr världens regeringar. Detta är trams. Samhällets toppar har i alla tider haft ett behov av att samtala öppet om världsutvecklingen utan insyn från allmänheten och media. Trilaterala kommissionen är en organisation som fyller detta syfte.

Annie Lööf har fått sitt medlemskap i kommissionen därför att dess medlemmar tror att hon kan få stor möjlighet att påverka svensk politik och fungera som en mellanhand för kommissionens nyliberala intressen. Elitens intressen är att gynna just eliten. Annie Lööf passar som hand i handske ihop med Trilaterala kommissionens politiska inriktning. Hon är partiledare för Sveriges mest nyliberala och fackföreningsfientliga parti, Centerpartiet. Hon har tidigare angett Margaret Thatcher – som angrep både fackliga rättigheter och välfärdssystemen i Storbritannien som en del av sin nyliberala agenda – och Ayn Rand, en av nyliberalismens ”gurus”, som sina idoler. Trilaterala kommissionen är till sin natur en odemokratisk institution. Genom sin närvaro legitimerar Lööf denna.

1 svar på ”Annie Lööf (C) medlem i antidemokratisk kommission”

  1. Annie Lööf kritiserar gärna andra, men hon borde först sopa rent i eget hus. Medlemskap i Trilaterala
    kommissionen kan inte skapa annat än politikerförakt.

    Svara

Lämna en kommentar