Inrikes

Valframgång för Vänsterpartiet?

FOTO: politikerveckan almedalen (cc by-SA 2.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#123
Lästid 4 min

Vänsterpartiet ökade sitt röstetal med över 160 000 röster i riksdagsvalet. Detta var en ökning med drygt 45 procent. I sitt tal på valnatten sa Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet ”gjort ett fantastiskt val” och att V var ”en av kvällens stora vinnare”. Vänsterpartiet stoltserar också med att de ligger på sina högsta medlemssiffror på 50 år. Vi ska titta närmare på om V verkligen gjorde ett så ”fantastiskt val” som Sjöstedt vill påskina.

Det står klart att Vänsterpartiet i huvudsak har tagit väljare från tre andra partier: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Alla dessa tre partier backade rejält i valet.
■ Socialdemokraterna fick sitt sämsta valresultat någonsin sedan det blev möjligt att rösta på partier till den svenska riksdagen i andrakammarvalet 1911.
■ Miljöpartiet förlorade var tredje väljare sedan 2014 och var snubblande nära att åka ur Riksdagen. Partiet hamnade under 4-procentgränsen i 20 av 29 riksdagsvalkretsar. Dessutom åkte MP ur 7 av 20 landsting. Det var i praktiken storstadsröster och stödröster från S som höll MP kvar i riksdagen.
■ Feministiskt Initiativ kollapsade och fick knappt 30 000 röster (0,5 procent).

Vänsterpartiets valrörelse framstod som medvetet inriktad på att ta väljare från just S, MP och FI. Vänsterpartiet har varit ett stödparti till S-MP-regeringen de senaste fyra åren och hjälpt dessa att få igenom sina budgetar i riksdagen. I utbyte har de fått igenom ett antal mindre reformer, som bland annat höjt barnbidrag och avgiftsfri tandvård upp till 23 år. Genom att V inte formellt ingått i regeringen har de kunnat ta åt sig äran för dessa reformer samtidigt som de lyckats slippa undan att ta ansvar för de svåra beslut som regeringen tvingats ta de senaste fyra åren.

Ett tydligt exempel detta är då Stefan Löfvens regering beslutade om att normalisera svensk flyktingpolitik i november 2015, och avsluta den period av i praktiken fri flyktinginvandring till Sverige som var resultatet av en uppgörelse mellan Allianspartierna och Miljöpartiet i mars 2011. Flyktingmottagningssystemen hade passerat bristningsgränsen. Trots att Migrationsverket tvingats öppna tältläger var det flyktingar som fick sova utomhus eller i korridorerna hos Migrationsverket.

Vänsterpartiet röstade emot normaliseringen av flyktingpolitiken. Men de har aldrig behövt stå till svars för den situation som skulle ha uppstått om inte Löfven hade ”dragit i nödbromsen”. Varken för de ekonomiska eller mänskliga konsekvenser som ett fortsatt mottagande av 10 000 flyktingar i veckan skulle ha inneburit. Dessutom har Vänsterpartiet passerat alla gränser då de angripit Socialdemokraterna. V har gått så långt att de anklagat Socialdemokratin för att anpassa sig till nazismen! Under Vänsterpartiets kongress 2016 fällde Sara Svensson, gruppledare för V i Region Skåne, följande uttalande: ”Vänsterpartiet riskerar att sammankopplas med en regering som tagit stora kliv högerut och som börjat använda en brun retorik i migrationsfrågan”. I det politiska språket är ”brun” synonym med ”nazistisk”. Då Jonas Sjöstedt konfronterades med uttalandet i Svt Agenda tog han inte avstånd från det. Liknande kommentarer har fällts av V-representanter lokalt. Ordförande för V i Västerbotten gick så långt att han öppet påstod att S rörde sig i nazistisk riktning!

Samtidigt som en rad V-representanter häver ur sig att Socialdemokraterna rör sig i ”brun” riktning – uttalanden som Jonas Sjöstedt inte tagit avstånd ifrån – har Sjöstedt själv vid en rad tillfällen deklarerat att han vill bli minister i en regering tillsammans med Socialdemokraterna! Är han inte rädd att det ”bruna” färgar av sig?

Låt oss gå vidare och se hur Sjöstedts ”rödgröna kannibalism” lyckats. Tabellen visar hur många väljare S, MP och FI tappade samt hur många nya väljare som V lyckades vinna.

Kommentar: S, MP och FI förlorade tillsammans 410 000 väljare i valet 2018 jämfört med 2014. V vann samtidigt ca 162 000 nya väljare. Vänsterpartiets uppgång motsvarar alltså knappt 40 procent av de väljare som S, MP och FI tappade! Som helhet har de fyra ”rödgrönrosa” partierna S, V och MP samt FI backat från att ha erhållit 46,7 procent av rösterna i valet 2014 till att enbart erhålla 40,7 procent av rösterna i årets val. Dessa väljare har till största delen hamnat hos SD och i mindre utsträckning hos Alliansen.

Det Jonas Sjöstedt beskrev som ett ”fantastiskt val” i sitt tal på valnatten var alltså att Vänsterpartiet lyckades roffa åt sig en större andel av den kraftigt krympande skara väljare som röstade på S, V, MP eller FI. Och detta genom en ohederlig metod som gick ut på att ta åt sig äran för en rad av regeringens reformer samtidigt som man kritiserat regeringen, och främst Socialdemokraterna, för att röra sig i ”brun” riktning. Resultat: V står ensammare än någonsin efter namnbytet 1990.

Det krympande stödet för ”de rödgrönrosa”, fortsatta framgångar för SD samt en viss återhämtning för Alliansen tyder snarare på att V missade chansen att bli något annat än ett stödparti åt S.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar