Inrikes

Dags för islamisterna att bilda eget parti

Turkiets islamistiske president Erdogan gör Muslimska Brödraskapets ”rabia”-tecken.
Davis Kaza
Publicerad i
#124
Lästid 5 min

De senaste åren har islamisters försök att skaffa sig politiska positioner inom svenska politiska partier uppmärksammats vid en rad tillfällen. Den utlösande faktorn blev bostadsminister Mehmet Kaplans avgång pga dennes kopplingar till islamister och fascister i Turkiet. Vi anser att det är dags för islamisterna i Sverige att bilda egna partier – och upphöra med sina försök att infiltrera andra.

I samband med Mehmet Kaplans avgång uttryckte Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier, en oro för att Miljöpartiet infiltrerats av islamister. Även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är oroad över islamisternas påverkan på det svenska samhället. MSB har tagit fram tre rapporter för att kartlägga hur de islamistiska nätverken kring främst Muslimska Brödraskapet och Salafisterna arbetar för att påverka det svenska samhället.

De två rapporter som berör Muslimska Brödraskapet konstaterar att Brödraskapets arbete i Europa har målet att bygga upp parallella muslimska strukturer i samhället – något de i Sverige döpt till det ”muslimska civilsamhället” – där muslimerna ska leva enligt sharialagar, isolerade från inflytande från det svenska sekulära samhället. Brödraskapets europeiska samarbetsorgan FIOE uppmuntrar sina medlemmar att bygga upp institutioner i form av främst skolor, moskéer och kulturcentra i sina respektive länder. Metoden att bygga upp parallella samhällsstrukturer är något som Brödraskapet utvecklade redan under 1930-50-talen i Egypten.

En strategi som islamisterna använder för att nå målet om ett parallellsamhälle går ut på att erhålla ställningen som officiell representant för alla muslimer. Detta trots att Brödraskapet representerar en minoritetsuppfattning inom Islam. Det är mot denna bakgrund som brödraskaps-islamisternas strävan efter att skaffa sig kontaktytor mot de politiska partierna, samt förtroendeuppdrag inom partierna, måste ses.

Socialdemokratins röstfiske 1999 öppnade dörren för islamisterna
Det som måste anses ha varit islamisternas inkörsport till det svenska politiska systemet var en uppgörelse som slöts 1999 mellan Sveriges Muslimska Råd (som står brödraskapet nära) och den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. Islamisterna fick bl a löfte om representation på 15 kommunala valsedlar, fem landstingslistor och riksdagslistorna i minst fem län. För S handlade uppgörelsen om röster. Inget annat. 1998 skrev Broderskapsrörelsen följande på förstasidan i sin tidning: ”Det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – de skulle tillsammans kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder”. Ingen finess. Enbart röstfiske.

Genom sin uppgörelse öppnade socialdemokratin även dörren för islamisterna att ta sig in i andra partier. Fler partier än S ville fiska röster. Och det parti som islamisterna haft lättast att skaffa sig positioner i är Miljöpartiet. Lars Nicander sa i en intervju i Aftonbladet (22/4-16) att just MP kan vara extra sårbart för infiltration då de ”kommer från exempelvis fredsrörelsen och andra enfrågeorganisationer”. ”Man har inte lärt sig det här, att man ska granska folks värdegrund, man är naiv” sa Nicander till Aftonbladet. Nicander trodde även att Miljöpartiet internt är rädda för att granska och kritisera då man ”är rädd att få islamofobkortet i ansiktet”.

Listan över miljöpartister med kopplingar till islamism kan göras lång. Men det är inte bara inom Miljöpartiet som islamister lyckats skaffa sig positioner. Du kan läsa hela listan här. Det går att göra listan på islamister som skaffat sig inflytande i politiska partier, och i synnerhet inom MP, längre än så. Vi har exempelvis inte nämnt att en grupp miljöpartister från Haninge åkte till Turkiet hösten 2015 för att diskutera ett samarbete med en lokal borgmästare från Erdogans AKP. Avslöjandena kring Mehmet Kaplan och Yasri Khan ledde till att en rad islamister lämnade MP. Samtidigt är det ingen som riktigt vet hur många representanter för Muslimska Brödraskapet, salafisterna, turkiska AKP eller andra islamistiska rörelser som skaffat sig förtroendeuppdrag via Miljöpartiet (och andra partier). Men utan tvivel finns de kvar.

Andranamnet på MP:s lista i Umeå inför årets kommunval fällde följande uttalande i Sveriges Radio (Morgonandakten 1/10):
Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”.

Detta påstående är oerhört provocerande. Mecka är nämligen en av världens minst jämlika platser:
■ Det är förbjudet att ens resa in i Mecka om du inte är muslim. Den saudiska regimen genomför strikta kontroller av alla människor och fordon som ska in i staden.
■ Muslimska kvinnor under 45 år får inte besöka staden utan manlig följeslagare. En kvinna som fyllt 45 år får besöka Mecka utan följeslagare om hon utgör en del av ett sällskap och dessutom har skriftlig tillåtelse från sin make, bror eller son att vallfärda med just det sällskapet.
■ #MeToo-rörelsen gav muslimska kvinnor kraften att vittna om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp under vallfärden till Mecka.
■ Att vara ateist är förbjudet i Saudiarabien. 2014 slogs det fast att alla ateister är terrorister. Den saudier som lämnar islam och blir ateist eller kristen riskerar dödsstraff.

Mot denna bakgrund är det häpnadsväckande att påstå att vallfärden till Mecka utgör en ”konkret handling av jämlikhet”. Inte ens muslimer är jämlika i Mecka. Ändå har MP:s gruppledare tagit sin partikamrat i försvar. Hon föreslås dessutom få en rad tunga förtroendeuppdrag i kommunen.

Islamisterna måste starta egna partier
Det är hög tid för dessa islamister att vara öppna med sina uppfattningar och bilda egna partier istället för att dölja sina målsättningar inom andra partier. Islamistiska partier har redan bildats i en rad andra länder i Europa.
■ I Nederländerna har två tidigare socialdemokrater med turkisk bakgrund och nära kopplingar till AKP bildat partiet Denk som fick tre platser i parlamentet i valet 2017.
■ Även i Frankrike finns ett parti med nära kopplingar till AKP som heter ”Parti égalité et justice” (Jämlikhets- och rättvisepartiet). Partiet strävar bl a efter att upphäva lagstiftningen från 1905 som separerar kyrkan från staten i Frankrike. I lokalvalen 2017 fick partiet ca 10 000 röster i hela landet.
■ I Tyskland finns två partier med kopplingar till Erdogans parti som båda dock saknar parlamentariskt inflytande.

Det är dags att även islamisterna i Sverige startar egna partier. Och att MP, men även andra partier, gör rent hus med islamisterna inom de egna leden. Detta måste ske även på kommunal nivå. Oavsett om detta innebär ett antal förlorade röster.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar