Inrikes | Partinytt

Löfvens angrepp på hedersförtryck förkastas av S i Umeå

Foto: Faksimil Umeå kommun / Youtube
Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 5 min

Ett av Stefan Löfvens viktigaste löften i samband med helgens socialdemokratiska partikongress var att ta krafttag mot hedersförtrycket. ”Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige för det här arbetet” var Löfvens budskap, samtidigt som han erkände att ”vi har gjort för lite över tid, bevisligen”. Löfven riktade även en uppmaning till socialdemokrater runt om i Sverige: ”Därför, kamrater, förväntar jag mig det av er: I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga”.

Två dygn senare testades den socialdemokratiske partiledarens nya hållning i Umeå kommunfullmäktige. Och Stefan Löfvens ”partikamrater” svek sin partiledare på ett både upprörande och förnedrande sätt.

Vi i Arbetarpartiet hade återigen tagit upp behovet av att kartlägga hedersförtrycket bland skolelever i Umeå kommun. Detta mot bakgrund av de nyligen presenterade resultaten av undersökningen UNGA18 som kartlägger ungdomars hälsa i Umeå. Undersökningen omfattar ca 5 700 elever i åldrarna 13-18. Undersökningen visade bland annat följande: ”Det är en stor skillnad mellan ungdomar födda i Sverige och ungdomar födda utanför Eu­ropa, där den sistnämnda gruppen har betydligt lägre grad av självbestämmande”. Det är fem gånger så vanligt att ungdomar födda utanför Europa inte får bestämma vilken religion eller livsåskådning de ska ha än svenskfödda ungdomar.

Resultaten i UNGA18 antyder förekomsten av hedersförtryck även i Umeå. Existensen av hedersförtryck har bevisats gång på gång i undersökningar som bland annat har genomförts i Sveriges fyra största kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Initiativet till kartläggningen av hedersförtrycket i dessa fyra kommuner, som tillsammans har en femtedel av Sveriges befolkning, togs då Socialdemokraterna styrde med bl a MP och V.

Det var mot denna bakgrund vi bl a ville veta vilka åtgärder Umeå kommun planerar för att motverka skillnaden i självbestämmande mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda ungdomar.

Det var alltså i den debatt som följde på denna vår frågeställning som Stefan Löfvens partikamrater svek sin partiledare på ett både upprörande och förnedrande sätt. Först: De traditionella socialdemokraterna, bland annat kommunalråden, lämnade walkover. Sedan: De som fått i uppgift att svara på våra frågeställningar gick, för fjärde gången, emot kravet om att kartlägga hedersförtrycket – för att möjliggöra att ett handlingsprogram utarbetas mot det hedersförtryck som Stefan Löfven dagen innan uppmanat sina partikamrater att hata. Men Löfven hade talat för döva öron. I Umeå. Men inte bara det.  

I debatten uppträdde en tredje grupp av påstådda socialdemokrater. Det förnedrande bestod i hur denna falang handskades med sin partiledares uppmaning om att ta strid mot hedersförtrycket ”I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge…”. Under debattens gång blev denna falang alltmer primitiv. I allians med V och MP förde dessa fram följande anklagelser mot oss: vi var islamofober, främlingsfientliga, ville demonisera, stigmatisera och alienera vissa grupper samt hade någon form av dunkel dagordning. Till vår förvåning slöt även en representant för C upp i denna allians – vi är övertygade om att hon saknar stöd för detta inom sitt parti.

Arbetarpartiet stod dock inte ensamma i debatten.

Vi fick understöd, både av Moderaterna och KD, som gjorde skarpa och kunniga inlägg i debatten. Anders Ågren, M, påpekade att det var tur för Stefan Löfven att han höll sitt tal på S-kongressen och inte i Umeå kommunfullmäktige. Här hade han riskerat att bli anklagad för att ha en mörk agenda. Tveklöst var det Arbetarpartiet som agerade i Löfvens anda, i denna fråga, med stöd av M och KD. Ingen av de tre schatteringarna inom Socialdemokraterna i Umeå försvarade sin partiledares budskap under debatten i går.

Denna debatt kan sammanfattas på följande sätt:
* Vissa partier i fullmäktige erkänner att hedersförtryck existerar, andra partier tillåter sina ledamöter att förneka detta – däribland S,
* Vissa partier i fullmäktige menar att svensk lag visar var gränserna går när det gäller vilka åsiktsskillnader som är acceptabla, andra partier tillåter sina representanter att förneka att lagen sätter gränser – däribland S.

Debatten om hedersförtrycket i Umeå kommunfullmäktige var häpnadsväckande, speciellt mot bakgrund av Stefan Löfvens budskap på S-kongressen, att debatten har blivit en riksnyhet på sociala medier. Glädjande nog har en rad aktivister i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammat det enorma gapet mellan Löfvens ord på S-kongressen och hur S agerar i Umeå. Några exempel:

* Maria Alias, som är ordförande i den nystartade ”S-föreningen för jämställdhet emot hedersförtryck / våldsbejakande extremism” skrev följande på Twitter – syftande på en av S-ledamöterna i Umeå:

* Faw Azzat, som är en av 2019 års goodwillambassadörer för riksföreningen Glöm aldig Pela och Fadime (GAPF), skriver följande:

* Forskaren och terrorexperten Magnus Ranstorp skriver:

* Den moderata fullmäktigeledamoten Alexandra Hedborg i Järfälla skriver följande:

https://twitter.com/AlexandraHedbo1/status/1110425229229211653

* Journalisten Sofie Löwenmark, som skrivit mycket om våldsbejakande extremism, skriver följande:

Detta är bara några av reaktionerna på sociala medier. Vi hoppas att reaktionerna följs upp av traditionella medier. De socialdemokrater som inte känner igen sitt parti är välkomna till Arbetarpartiet.

1 svar på ”Löfvens angrepp på hedersförtryck förkastas av S i Umeå”

  1. Nja men det håller jag med om…. det är därför vi inte tar avstånd från Nazister…”vi vill inte ställa grupp mot grupp”…

    Svara

Lämna en kommentar