Inrikes

Tiden mogen för en alternativ vänster

Stärkta kollektivavtal - fungerande integration

Foto: Charles Edward Miller (CC BY-SA 2.0)
Jan Hägglund
Publicerad i
#136
Lästid 6 min

Arbetarpartiet kommer naturligtvis inte att ta sig in i riksdagen av egen kraft. Men det viktigaste i vår satsning på riksdagsvalet 2022 är att lägga grunden till en ”alternativ vänster” (alt-left). En alternativ vänster kommer självklart inte att enbart bestå av Arbetarpartiet. Men den kommer absolut inte att bestå av ”V med vänner”. Den kommer att bestå bland annat av LO-folk som lämnat S och av arbetare som röstat på SD – fast bara i protest.

Vad betyder en alternativ vänster?
Inom Arbetarpartiet vill vi inte bli kallade för ”vänster”. På våra egna material definierar vi vad Arbetarpartiet är på följande sätt: ”demokratiska sekulära socialister”. På våra egna, interna såväl som offentliga, möten brukar vi rita upp tredimensionella bilder samt lägga till den fjärde dimensionen: tiden. Detta för att visa hur dumt kravet är att vi ska placera in oss på den endimensionella höger-vänsterskalan. Men det hjälper inte.

För redan nästa gång vi håller ett torgmöte kommer det fram någon välmenande person som frågar om vi står till vänster om Socialdemokraterna. Och mindre välmenande personer som kallar oss för ”kulturmarxister”. Så vi kommer helt enkelt inte ifrån den förbannade höger-vänsterskalan hur vi än gör.

Och eftersom situationen är mer än mogen för en alternativ vänster tänker vi göra en variant på det som redan skett i USA. Där började den del av högern som, för alla dollar i världen, inte ville bli förknippade med det Republikanska partiets etablissemang att kalla sig för ”alt-right” (alternative right). Denna alt-right har blivit mer än framgångsrik. Och på vad har alt-right byggt upp sin framgång? På alternativa media!

Demokratisk socialism
På vad skulle en alternativ vänster byggas? Det är inte så svårt – när frågan väl är ställd. En alternativ vänster (alt-left) måste stå på den fasta grund som analysen av samhället som ett klassamhälle innebär. Och i kampen mellan samhällsklasserna tar en alternativ vänster ställning för arbetarna i vid bemärkelse. Till dessa räknar vi industrijobbarna, undersköterskor och sjuksköterskor inom vård och omsorg, kassörskor, anställda på McDonald’s, tekniker, ingenjörer, med flera.

En alternativ vänster bryr sig om industrin. Det handlar om hur fördelningen av vinsterna ska ske mellan aktieutdelningar, å ena sidan, och löner och investeringar å den andra. Vi strävar både efter att minska löneskillnaderna och öka löntagarnas kontroll över investeringarna. De vinster som arbetats ihop i Sverige ska återinvesteras här.

En alternativ vänster kommer att slå vakt om den skattefinansierade offentliga sektorn och bekämpa det bossvälde som breder ut sig på arbetsplatserna – både inom privat och offentlig sektor. Vi kämpar för ett nytt medbestämmande på arbetsplatserna där löntagarna bland annat ska ta hand om schemaläggningen.

Etablissemangsvänstern med Jonas Sjöstedt i spetsen har för länge sedan slutat kämpa för kontrollen över vinsternas fördelning mellan aktieutdelningen och storleken på investeringarna. Etablissemangsvänstern bryr sig sedan länge inte om industrifrågor. Men det gör den alternativa vänstern – precis som den bryr sig om löntagarinflytandet på arbetsplatserna.

Behovet av en fungerande integrationspolitik
En annan avgörande punkt där den alternativa vänstern kommer att skilja sig från etablissemangsvänstern handlar om integrationspolitiken. Integrationen sammanfattar frågor som berör hedersförtryck, islamism och invandring. En alternativ vänster måste tala klarspråk om integrationspolitiken: den har misslyckats totalt. För att rädda situationen krävs ett antal drastiska åtgärder.

1 . En alternativ vänster måste vara emot fri invandring. Under året 2015 tog Sverige emot drygt sex gånger så många flyktingar, utifrån befolkningens storlek, som snittet för ett EU-land. Och fortfarande ligger Sverige nästan dubbelt så högt som EU-snittet. Det håller inte.

2. De som kommer till Sverige måste lära sig språket och ha någon form av yrkesutbildning. Utan detta kommer invandrarna inte att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaderna. De måste också gå med i facket. En ”alt-left” kan aldrig acceptera att kollektivavtalen och välfärdssamhället slås sönder av en fri invandring. Vi kan inte heller acceptera att invandrarna degraderas till en andra klassens medborgare som lever i alltmer isolerade förorter utan möjlighet att påverka sitt liv.

3. Flyktingar och anhöriginvandrare som kommer till Sverige måste lära sig vad som gäller och inte gäller. Det som gäller är grundlagarna och de lagar som kompletterar dessa. Det som gäller är också de sedvänjor som är baserade på dessa lagar. Det är exempelvis förbjudet att misshandla barn. Hederskulturens förtryck och strukturer gäller inte i Sverige. Det är inte acceptabelt att en klan går samman för att straffa ett barn som brutit mot dess normer. I Sverige gäller de lagar som stiftats av en demokratiskt vald riksdag och inte sharia. Månggifte är inte acceptabelt liksom barnäktenskap. Flickor och kvinnor är, enligt lag, lika mycket värda som män. De som vägrar att acceptera att grundlagarna står över sharia ska inte ha svenskt medborgarskap. En alt-left måste tala klarspråk.

4. Den alternativa vänstern kommer därför att understryka att islamisterna – både Muslimska brödraskapet och wahhabisterna – medvetet arbetar för att skapa parallella samhällsstrukturer. Och att deras mål är att de som kommer från muslimska länder inte ska integreras i det svenska samhället. Islamisterna arbetar, medvetet och systematiskt, för att skapa ett ”vi och dom”.

5. En alternativ vänster vet att det finns demokratiska muslimer som sätter den svenska grundlagen högre än sharia. Vi kommer att göra allt för att stödja dessa på alla sätt. De demokratiska muslimerna kommer att vara den alternativa vänsterns viktigaste allierade i kampen mot islamisterna.

Sammanfattning: Det finns ingen chans att den svenska integrationspolitiken kommer att lyckas om Sverige inte anpassar sin asyl- och anhöriginvandring till snittet för EU-länderna. Den alternativa vänstern kommer att kämpa för att så skall ske. Fri invandring tillsammans med dagens misslyckade integrationspolitik riskerar att slå sönder kollektivavtalen och välfärdssamhället samt leda till parallella samhällsstrukturer som i slutänden riskerar att skapa konfrontationer av ett helt nytt slag. Alt-left kommer att göra allt för att stoppa en sådan utveckling.

Alternativ vänster – och möjligheterna till samarbete
Den demokratiska socialismen, i kombination med en fungerande integrationspolitik, kommer att utgöra grunden i den alternativa vänsterns politik.

Det lilla media-imperium som Arbetarpartiet nu satsar sina krafter på att bygga upp är inte endast menat att bli vårt ansikte utåt. Det kan även bli andras ansikte utåt. Vi kommer att lämna plats åt andra i en framväxande alt-left både i vår veckotidning, poddradio och webb-TV.

Vi ser vår nationella satsning som en möjlighet till samarbete – kring att skapa en alternativ vänster. Vår mediala satsning sker därför under följande paroll: en alternativ media för en alternativ vänster. Men vi upprepar: detta är inte ett samarbetsprojekt för ”V med vänner”. Den alternativa vänstern kommer att bestå bland annat av LO-folk som lämnat S och av arbetare som röstat på SD – fast bara i protest.

I den senaste opinionsmätningen var SD för första gången lika stora som Socialdemokraterna. I samma opinionsmätning var de fyra borgerliga partierna större än S, MP och V – utan hjälp av SD. Vi behöver en alternativ vänster. Och det är bråttom.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar