Arbetsplatsrapporter

Många arga sjuksköterskor på fackmöte

Foto: Västerbottens landsting / Elisabeth Sund
Frank Pettersson
Publicerad i
#137
Lästid 2 min

Den 23 okt hade vårdförbundet medlemsmöte i Umeå om de senaste lönehöjningarna för de medlemmar som jobbar inom Region Västerbotten. Drygt 90 sjuksköterskor och biomedicinska analytiker närvarade. De var arga över utfallet av löneförhandlingar och konsekvenserna av den individuella lönesättningen.

Ordförande för vårdförbundet i länet, Jenny Olsson, höll med. Hon berättade att styrelsen varit mycket tveksam till det centrala avtalet just på grund av de låga löneökningarna och skrivningarna om ökad lönespridning via satsning på ”särskilt yrkesskickliga”.

Den totala löneökningen för vårdförbundets medlemmar i länet landar på under 2 %. I kronor räknat skulle ökningarna variera mellan 200-1 800 kr/mån. Den tiondel som ansågs ”särskilt yrkesskickliga” fick alltså en rejäl ökning medan övriga endast fick mellan 200-400 kr.

På mötet gavs exempel på hur de individuella lönerna splittrade:

”…det känns som att vi inte vågar prata med varandra om löner längre ”

”många mellanchefer vill inte längre ha lönesättande ansvar”

”har jobbat i 20 år, men bytte avdelning i fjol och därför anses jag inte särskilt yrkesskicklig”

”chefen sa att jag var särskilt yrkesskicklig i år, men troligen inte nästa år”

”för att anses vara särskilt yrkesskicklig ska man ständigt överträffa förväntningarna – men vem orkar det…”

Jag föreslog två saker: dels en namninsamling mot det dåliga löneutfallet. Dels en manifestation mot de kommande personalnedskärningarna inom vården. Det talas om att ta bort över 300 tjänster vilket skulle drabba patienter, anhöriga och all personal. Därför föreslog jag att vårdförbundet skulle försöka att få med sig övriga fack. Detta skulle pressa på arbetsgivarna.

Det talas om att ta bort över 300 tjänster vilket skulle drabba patienter, anhöriga och all personal. Därför föreslog jag att vårdförbundet skulle försöka att få med sig övriga fack. Detta skulle pressa på arbetsgivarna.

Medlemsmötet ansåg att förslagen var bra. Bara medlemmen Trond gick emot med motivet att manifestationer tar kraft och inte ger något. Men mötet beslutade att manifestationen skulle ske den 19 november utanför nästa möte med regionfullmäktige.

Lämna en kommentar