Internationellt

Riksrättsförfarandet mot Donald Trump

Demokraterna har inlett ett riksrättsförfarande mot Donald Trump. Foto: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
Erik Amnell
Publicerad i
#139
Lästid 5 min

President Trump kommer sannolikt att ställas inför riksrätt. Men han kommer sannolikt även att frias av senaten. Men låt oss backa drygt fyra månader till den 15 augusti 2019 då kongressens juridiska kommitté publicerade ett dokument som berör de åtalspunkter som finns mot Trump. De två mest centrala punkterna i detta omfattande dokument är att Trump skulle ha missbrukat sin makt samt att han skulle ha förhindrat kongressens arbete. Om rättegången mot Trump leder till en fällande dom innebär det att han tvingas avgå som president.

Anklagelsen om maktmissbruk

President Donald Trump skulle, enligt dokumentet, ha agerat i två viktiga frågor inför valkampanjen nästa år. En fråga berör en av Trumps möjliga konkurrenter Joe Biden och hans relation till företaget Burisma. Den andra frågan som Trump skulle ha agerat i berör en teori om att det var Ukraina, inte Ryssland, som lade sig i det amerikanska presidentvalet 2016.

I ett samtal med Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, skulle Trump ha bett honom att undersöka på vilket sätt Biden är involverad i att avsätta en korrupt åklagare i Ukraina. Bakgrunden är att Biden tidigare har blivit anklagad för att vilja avsätta denne åklagare. Skälet till Joe Bidens agerande skulle ha varit att åklagaren hade undersökt företaget Burisma där Joe Bidens son sitter i styrelsen. Om den ukrainske presidenten Zelensky genomförde denna utredning, som skulle skada Joe Bidens anseende, skulle USA:s president ha lovat sin ukrainske kollega att Ukraina skulle få 400 miljoner dollar i militärt stöd samt en inbjudan till Vita Huset.

Gordon Sondland är USA:s ambassadör i EU. Enligt dokumentet skulle Sondland ha sagt till den ukrainske presidenten att Trump ville träffa honom. Men enbart om president Zelensky verkar för att Ukraina offentligt tillkännager att det dels pågår en utredning mot Joe Biden, dels pågår en annan utredning som handlar om det inte kan ha varit Ukraina som försökte påverka det amerikanska presidentvalet för fyra år sedan.

Samtalen mellan Trump, Sondland och Zelensky är inspelade och inspelningarna utgör en del av bevisföringen mot Trump. Det framgår också i rapporten att samtalens existens till en förnekades och att det var först efter att vita huset utsatts för press från offentligheten som samtalen publicerades för allmänheten i september 2019.

För att sammanfatta: I dokumentet som Kongressens juridiska kommitté har publicerat påstås alltså att Trump skulle ha använt sin makt, som president, för att gynna sig själv inför hans försök att bli återvald i nästkommande presidentval.

Anklagelsen om förhindrande av utredning

Den andra centrala åtalspunkten mot Trump i dokumentet är att han medvetet försökt förhindra en undersökning om riksrätt mot honom. Enligt rapporten har Trump beordrat alla federala byråer och tjänstemän att ignorera alla som ”frivilligt begär dokument gällande riksrätten”. Trump skulle även ha krävt att alla federala tjänstemän bör underlåta att vittna mot honom – även om de tvingas till det. I dokumentet står det att Trump är den första presidenten i USA:s historia som aktivt försökt förhindra en riksrätt (sammanfattning s.23).

En del personer vägrade följa Trumps direktiv. Dessa blev utsatta för personangrepp, hot om repressalier och anklagelser om bristande patriotism av Trump. Vidare krävde Trump att anonyma visselblåsare som lämnat ut information om att Trump överskridit sina befogenheter som president bör få sin identitet röjd. Det kanske mest häpnadsväckande som påstås i dokumentet är att Trump talat med en visselblåsare som lämnat ut information om honom gällande riksrättsprocessen och sagt att den som lämnar ut dokument kan dömas för landsförräderi samt att ett sådant brott kan föranleda dödsstraff (sammanfattning s.27). Dokumentets tolkning är att Trumps uttalande innebär ett hot. Trump anklagas också för att aktivt förhindra undersökningar om hans eget agerande. Dokumentet anger att Trump gett hela sin administration order om att inte samarbeta med representanthusets riksrättsutredare. Detta innebar att Vita Huset, vice president Mike Pence, budgetbyrån, m.fl. underlåtit att besvara 71 förfrågningar och krav som skickats till dem.

Den juridiska kommittén i USA:s kongress drar slutsatsen att Trumps agerande utgör ett hot mot landets rättssäkerhet och att hans agerande bryter mot Artikel 1 i den amerikanska konstitutionen som säger att USA:s representanthus har mandat att undersöka och driva en riksrätt.

Rättegången mot Trump

Rättegången mot Trump förväntas ske redan under januari månad 2020. Det är senatens uppgift att döma i en riksrättsprocess. Det som kommer att ske är att USA:s högsta domstol (Supreme Court) kommer att höra senaten gällande alla bevis som finns mot presidenten. Trumps advokater kommer att delta i processen. Efter en överläggning kommer en omröstning att utföras som syftar till att antingen frikänna eller fälla Trump. Om presidenten avsätts innebär det att vice presidenten Mike Pence kommer att axla Donald Trumps post fram till början av år 2021.

Kommer Trump att fällas?

Det demokratiska partiet har en majoritet i representanthuset med 233 ledamöter mot det republikanska partiets 197. Demokraterna kan alltså, om de är eniga, inleda en riksrättsprocess mot Trump. Men det är senaten som dömer. Och i senaten är det republikanerna som har en majoritet med 53 – 45 (det tillkommer två oberoende senatorer). Till detta kommer att det krävs en majoritet på 2/3 för en fällande dom. Detta innebär att 67 senatorer av 100 måste rösta för att fälla och avsätta presidenten. För att uppnå en sådan kvalificerad majoritet krävs att alla  47 demokrater och de två oberoende senatorerna röstar för en fällande dom. Men dessutom krävs det att hela tjugo republikanska senatorer byter sida och röstar för att fälla Trump. Idag verkar detta inte sannolikt.

Vill tillräckligt många senatorer fälla Trump? Har det republikanska partiet några andra kandidater inför nästa års presidentval om de avsätter sin egen president och därmed både underkänner sig själva, som valde Trump till sin presidentkandidat 2016, och dessutom riskerar att splittra sitt eget parti. Vi får nämligen inte glömma att Trump har ett stort stöd ute i landet, detta i jämförelse med andra kandidater, både från demokraterna och republikanerna.

Inget är säkert i denna soppa. Men det troligaste är att Trump rider ut stormen och går vidare för att återväljas till president under en andra period på fyra år. Hur konstigt det än kan låta.

”Four more years”, ropar redan Trumps anhängare!

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.