Internationellt

Opioid-epidemin i USA – en katastrof skapad av privata vinstintressen i sjukvården

Varje dag dör över 100 amerikaner genom att överdosera opioider. Foto: Michael Longmire / Unsplash.com
Patrik Brännberg
Publicerad i
#141
Lästid 3 min

De senaste decennierna har missbruket av opioider i USA ökat lavinartat. Det beskrivs som en ”opioid-epidemi”. Hårdast drabbad är den fattiga vita arbetarklassen i glesbefolkade delstater. Just nu pågår en jättelik rättegång mot de läkemedelsföretag som anses ha ett stort ansvar i att ha skapat opioid-epidemin.

Åren 1999 till 2010 fyrdubblades den legala försäljningen av opioidpreparat i USA. Effekterna av detta har varit katastrofala. Under år 2014 beräknades 10,3 miljoner amerikaner ha missbrukat receptbelagda opioider någon gång – d.v.s. använt drogerna för annat än medicinska syften. Under samma period har också missbruket av heroin i USA mer än fördubblats. Enligt de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna har ungefär 80 procent av alla heroinmissbrukare först missbrukat opioider. När de människor som tidigare missbrukat tabletter går över till injektionsdroger som heroin ökar också risken för överdoser.

Förkortad medellivslängd

Antalet överdoser orsakade av opioider var fem gånger högre år 2018 än 1999. För första gången sedan andra världskriget har den förväntade medellivslängden i USA sjunkit de senaste tre åren. En orsak till detta är det ökade antalet överdoser – som nu är den vanligaste dödsorsaken för vuxna under 55 år. Att medellivslängden sjunker i ett land är extremt ovanligt och brukar bara inträffa vid sociala och ekonomiska kriser av historiska mått – som exempelvis i stora delar av det forna östblocket efter Berlinmurens fall.

Läkemedelsbolagen skapade opioidepidemin

I slutet av 1990-talet beräknades uppåt 50 miljoner amerikaner lida av kronisk smärta. Läkemedelsbolagen såg dessa som en stor potentiell marknad för smärtstillande läkemedel innehållande opioider. Genom intensiv lobbyverksamhet mot politiker lyckades läkemedelsbolagen ändra de riktlinjer som reglerade läkarnas utskrivning av beroendeframkallande läkemedel. Detta gjorde att läkare kunde skriva ut opioider till många fler patientkategorier. Tidigare hade läkemedlen främst använts exempelvis efter operationer eller vid cancersmärta. Nu blev det accepterat att använda läkemedlen även vid olika kroniska smärttillstånd.

Detta kombinerades med en aggressiv marknadsföringskampanj för läkemedlen med opioider. Dels mot läkarna genom att annonsera i läkarnas tidningar och erbjuda läkare ”utbildningar” i smärtlindring. Dels mot potentiella smärtpatienter genom en massiv satsning på TV-reklam. Dels genom att de betalade miljontals dollar till olika lobby-grupper och organisationer med drogliberal agenda.

Reklamkampanjen gav resultat. Patienter med kronisk smärta besökte sina läkare och krävde att få medicinerna som de sett reklam för på TV. Läkarna, å sin sida, gjorde som de lärt sig på läkemedelsbolagens kurser och skrev ut allt fler och allt starkare piller. Personer som inte kunde få mediciner av sin ordinarie läkare kunde besöka s.k. pill-mills – korrupta läkarmottagningar som skrev ut mediciner till den som kunde betala. Många av de som missbrukar opioider skulle troligen aldrig ha hamnat i ett drogmissbruk om det inte hade varit för den extremt aggressiva marknadsföringen från läkemedelsbolagen.

Den vita arbetarklassen drabbas hårdast

Historiskt har knarkets offer i USA främst funnits bland etniska minoriteter i storstäderna. Ett exempel är de förödande effekter som crack-kokainet hade bland afroamerikaner under 1980- och 90-talen. Opioidepidemin har främst drabbat vita amerikaner ur arbetarklassen, boende i glesbefolkade delstater som Ohio, Tennessee, Kentucky, West Virginia, Alabama, m.fl. I en av de värst drabbade delstaterna, West Virginia, har opioidmissbruket slagit sönder hela samhällen.

Opioidepidemin i USA är unik. Det finns inget annat land i ”västvärlden” där liknande problem uppstått. Det finns heller inget annat land i västvärlden där sjukvårdssystemet så totalt domineras av vinstintressena hos privata företag som i USA. I länder som Sverige är därför sjukvården långt mer restriktiv när det gäller att skriva ut läkemedel som innehåller opioider.

Detta understryker vikten av att försvara och förstärka den offentligt finansierade sjukvården i Sverige och andra europeiska länder. Det understryker även vikten av exempelvis Bernie Sanders kamp för att införa ett offentligt finansierat sjukvårdssystem i USA.

Läs mer: Läkemedelsföretag döms till miljardskadestånd för sitt ansvar för opioid-epidemin

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.