Vetenskap

Hur botas HIV?

Närbild på HIV-viruset. Foto: C. Goldsmith / CDC
Tomas Westerström
Publicerad i
#144
Lästid 2 min

Idag ligger fokus på hur världen ska få bukt med Coronapandemin – av uppenbara skäl. I denna artikel ska vi dock ta upp om ett annat virus, som upptäcktes för snart 40 år sedan, men som fortfarande plågar miljontals människor världen över.

1981 började män i Kalifornien att drabbas av ovanliga infektioner efter att deras immunsystem försvagats. Det uppdagades att orsaken till detta var humant immunbristvirus (HIV). HIV leder till förvärvat immunbristsyndrom (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome).

År 2018 levde nästan 38 miljoner människor I världen med HIV. Nästan hälften av dessa återfinns i östra och södra Afrika. Då de flesta som lever med HIV återfinns i fattiga länder innebär detta att många inte får någon behandling. Mer än hälften av alla med HIV får ingen behandling. Varje år dör ca 1,1 miljoner människor av AIDS.

HIV-viruset tar över immunförsvaret genom att förvandla genomet i en cell till en fabrik som tillverkar fler HIV-virus. Den angripna cellen kan inte fungera normalt och immunförsvaret blir svagare och svagare i takt med att fler celler tas över av HIV. Det är denna process som kallas för AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Den drabbade får alltså en kraftigt ökad risk att smittas av andra sjukdomar och infektioner, då immunförsvaret successivt slås ut.

Idag kan HIV behandlas med olika läkemedel som hindrar produktionen av nya virus. Vid en lyckad behandling sänks mängden virus i blodet så kraftigt att sjukdomen inte kan föras vidare. Det går dock inte att helt bli av med viruset utan att immuncellerna själva stryker med. För att kompensera för detta krävs donatorceller via benmärgstransplantation. Detta är dock ett riskabelt ingrepp, och det finns för få givare, så detta är inte en praktisk lösning för att utrota HIV.

Den bästa tänkbara framtida medicinen mot HIV vore ett vaccin som kan träna upp immunförsvaret till att angripa HIV. Det är dock väldigt svårt att utveckla ett sådant vaccin, eftersom viruset ändrar form för att förhindra att immunförsvaret ska gå till angrepp.

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.