Inrikes

Tidningsdöden lämnar ett tomrum som ger utrymme för alternativa medier

Foto: Wolfgang Eckert / Pixabay
Davis Kaza
Publicerad i
#147
Lästid 6 min

Den ekonomiska kris som utlösts av coronapandemin slår hårt mot mediebranschen. De minskade annonsintäkterna har inneburit att det börjat talas om ett stundande ”blodbad” inom mediebranschen. Detta enligt Medierna i P1. Mycket talar för att coronakrisen kommer att skapa ett medialt tomrum ur vilket ett helt nytt medielandskap kan komma att växa fram.

Enligt branschorganisationen Tidningsutgivarna har ca 40 procent av tidningarnas annonsintäkter försvunnit sedan coronavirusets utbrott. Detta motsvarar hela 200 miljoner kronor i månaden! Till saken hör att de traditionella medierna befann sig i kris redan före coronapandemin. Annonsintäkterna har sjunkit kraftigt under flera års tid. Många tidningar runt om i landet kämpar med att vända en mångårig trend med ett minskande antal prenumeranter. Och listan är lång över de tidningar som förlorat kampen och tvingats lägga ned.

Regeringen beslutade om två stödpaket för att stötta de krisande medierna. Först ett mindre stöd den 3 april och därefter en större stödinsats den 8 maj. Men värdet av dessa båda stödpaket uppgår endast till 700 miljoner kronor. Detta motsvarar endast 3,5 månader av förlorade annonsintäkter. Det är därför som det, trots regeringens stödpaket, talas om ett ”blodbad” inom mediebranschen. Aftonbladet har redan meddelat att de planerar besparingar motsvarande 100 miljoner kronor. Fler lär följa.

Det är mot denna bakgrund som mycket talar för att ett helt nytt medielandskap kan komma att växa fram i Sverige. Frågan är då vilka som ska fylla det tomrum som uppstår då gamla tidningar går under? Vi har ofta skrivit om den växande misstron mot det politiska etablissemanget i form av, bland annat, riksdagspartierna. För att understryka detta har vi nästan alltid pekat på tillbakagången för socialdemokratin och på SD:s historiskt snabba tillväxt. Men den växande misstron mot det politiska etablissemanget har också tagit sig uttryck i form av en misstro mot etablerad media och en tillväxt för s.k. alternativa medier.

Alternativa medier – till höger

Vi vill nämna några exempel på dessa, nästan uteslutande nätbaserade, alternativa medier. Det gemensamma för dessa alternativmedier är att de står till höger. Vissa av de tidningar som vi räknar upp har spelat en stor eller t.o.m. mycket stor roll för SD:s framgångar. Andra har fyllt en mycket viktig, kanske t.o.m. avgörande, roll för att hålla högerextrema och även nazistanstrukna rörelser vid liv.

■ Nyheter Idag. Startades och drivs av Chang Frick, som tidigare varit aktiv inom SD, och den tidigare piratpartisten Jakob Bergman. Moderbolaget ägs av Chang Frick tillsammans med Ilan Sadé, ordförande för partiet Medborgerlig Samling. Tidningen kallar sig själv ”libertariansk och liberalkonservativ”.

Vår sammanfattning: Nyheter Idag bedriver huvudsakligen en negativ opinionsbildning. Tre av deras främsta måltavlor är invandrar- och integrationspolitiken, etablerad media (speciellt public service) samt regeringspartierna.

■ Fria Tider. Startad av Widar Nord som har sin bakgrund i kretsarna kring Piratpartiet och nedladdningssajten Pirate Bay. Bolaget som äger Fria Tider är registrerat i Estland. Politiskt har Widar Nord och Fria Tider rört sig från Pirate Bay mot värderingar som har sin utgångspunkt i SD men som även innefattar mer reaktionära värderingar av den typ som SD innehållit tidigare. Fria Tider kan dock inte betecknas nazistisk. Tidningen kallar sig själv ”frihetligt konservativ” och presenterar sig med devisen ”Mediesverige behöver en rak höger”.

Vår sammanfattning: Fria Tider bedriver huvudsakligen en negativ opinionsbildning. Liksom Nyheter Idag har de också udden riktad mot invandrar- och integrationspolitiken, etablerad media samt regeringspartierna. Dessutom publicerar Fria Tider ofta konspirationsteorier och klimatförnekande artiklar.

■ Samhällsnytt. Grundades ursprungligen år 2008 som en blogg med namnet ”Politiskt Inkorrekt”. År 2011 hade bloggen blivit en tidning och bytt namn till Avpixlat. Namnet Avpixlat anspelade på att de etablerade medierna dolde att det fanns så många kriminella invandrare (bilderna ”pixlades” för att dölja detta). En av medarbetarna i redaktionen är SD:aren Kent Ekeroth, känd bl a för ”järnrörsskandalen”. Sedan 2017 och namnbytet till Samhällsnytt har tidningen strävat efter att bli mer ”rumsren”.

Vår sammanfattning: Tidningen är på många sätt ett inofficiellt partiorgan åt SD. Detta parti har rört sig från att ha varit ett renodlat nazistiskt parti till att idag vara ett nyreaktionärt och invandrarfientligt borgerligt parti. Tidningen Samhällsnytt har, i sin egenskap av ett inofficiellt partiorgan åt SD, gjort en liknande ”resa”. När det gäller vinklingen av nyhetsbevakningen påminner Samhällsnytt till stor del om Nyheter Idag och Fria Tider (anti-invandring, anti-etablerad media och anti-regeringen).

De tre ovan nämnda tidningarna kan vara svåra att skilja åt. I USA finns det ett begrepp inom den mediala världen som kallas för ”alt-right” (alternativ höger). De tre tidningarna ovan kan sägas tillhöra den svenska ”alternativa högern”. Det vore dock helt fel att beteckna någon av tidningarna som högerextrem eller nazistisk.

■ Nya Tider. En högerextrem tidning med rötter i Nationaldemokraterna och detta, numera nedlagda, ”partis” tidning Nationell Idag. Då SD påbörjade rörelsen bort från nazismen hängde naturligtvis inte alla med. Nationaldemokraterna bildades av SD:are som ville hålla fast vid ”det gamla”. Partiet ”lyfte” aldrig och lades slutligen ned 2014 efter att ha fört en tynande tillvaro. Nationaldemokraternas tidigare partisekreterare Vavra Suk är idag chefredaktör för Nya Tider. Nya Tider är den enda högerextrema tidningen i Sverige som uppbär presstöd. Tidningen har även en pappersupplaga.

Vår sammanfattning: Nya Tider för huvudsakligen fram samma idéer som Nationaldemokraterna gjorde. Detta innebär att tidningen ofta friar till personer med delvis nazistiska åsikter. Genom åren har tidningen både publicerat antisemitiska konspirationsteorier och försvarat förintelseförnekare. Det vore dock fel att kalla tidningen för ”nazistisk” rakt av.

■ Nordfront. Nordiska Motståndsrörelsen är en nazistisk organisation och Nordfront utgör deras partiorgan. Detta beskriver Nordfronts attityder till bland annat judar, invandrare och socialister. Tidningen framför ofta ”grova” konspirationsteorier kopplade till judar, banker och världsherravälde.

Vår sammanfattning: Om Nya Tider friar till personer med delvis nazistiska åsikter är Nordfront ett organ för nazisterna i Sverige och Norden.

Å ena sidan är det relativt enkelt att skilja dessa två tidningar åt. Å andra sidan kan man också säga att Nya Tider och Nordfront kompletterar varandra. Nordfront utgör ett partiorgan för nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen. Nya Tider spelar en viktig roll i att hålla samman den politiska miljö ur vilken en renodlad nazistisk organisation som NMR kan värva medlemmar och sympatisörer.

I ovanstående text har vi nämnt fem tidningar och tre partier. De tidningar vi nämnt är att betrakta som de viktigaste högerinriktade och nazi-anstrukna alternativa medierna idag. Alla läsare av Nya Arbetartidningen bör känna till dessa och vad som kännetecknar dem. Det finns naturligtvis fler tidningar än de vi nämnt ovan, som exempelvis Samtiden och Motpol. Utöver tidningarna finns det dessutom en rad olika bloggar och Youtube-kanaler. Swebb-TV och Granskning Sverige utgör två exempel. Då denna typ av alternativa medier ständigt nystartas, ombildas och läggs ned har vi valt att analysera de viktigaste och mest långlivade tidningarna.

Striden om det nya medielandskapet står idag

Som vi nämnde inledningsvis riskerar coronapandemin att leda till ett ”blodbad” inom mediebranschen. I det tomrum som detta lämnar efter sig kommer ett nytt medielandskap att växa fram. Detta medielandskap kan komma att domineras av de alternativa högermedier och högerextrema medier som vi nämnt ovan. Men det behöver inte bli så. Det mediala tomrummet kan också fyllas av alternativa medier som inte bara bedriver negativ opinionsbildning, utan även för fram ett demokratiskt socialistiskt alternativ till den nyliberala kapitalismen.

Det är mot denna bakgrund som vi strävar efter att göra Nya Arbetartidningen till en riksspridd veckotidning. Vi inbjuder dig som ny läsare att bidra till denna satsning genom att ta en prenumeration. Och vi inbjuder dig som redan prenumererar att bidra till tidningen med en insändare eller artikel.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.