Vetenskap

”De vanligaste problemen med skiftarbete handlar om sömnbrist, störd sömn och trötthet”

Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Foto: Vera Kratochvil
Veckans Nyheter
Publicerad i
#148
Lästid 3 min

Att alla människor behöver en god sömn råder det inga som helst tvivel om. Sömnen är inte lika under hela sömnperioden utan består av fyra olika faser. Störd sömn påverkar oss människor negativt. Vilka uttryck sömnstöringen tar sig beror mycket på i vilken fas sömnen stördes.

Nedan följer ett referat av en artikel i Illusterad Vetenskap nr 4:2020 ”Sömn och drömmar”

När vi sover ”sköljs” hjärncellerna rena från slaggprodukter, och även minnen som vi inte har nytta av från dagen innan raderas. Man brukar säga att vuxna personer behöver mellan sex till nio timmars sömn per dygn. Men det varierar lite från person till person. Det varierar också beroende på hur mycket djupsömn man fått under natten.

Sömnen delas upp i faser som man passerar flera gånger under natten.

1: I själva insomningsfasen flyter tankarna och man smådrömmer.

2: Efter själva insomningen uppstår en ytlig sömn som allt eftersom övergår i djupsömn.

3: Under den viktiga djupsömnen slappnar kroppen av och kroppstemperatur och blodtryck sjunker. Samt att puls och andning blir långsammare. Under den djupa sömnen återställs även kroppens fysiska förmåga. En person som inte får sova djupsömn under natten är trött dagen därpå samt riskerar muskelsmärtor samt nedsatt smärttröskel – en fysiskt trötthet.

4: Första fasen med drömsömn kommer efter cirka 90 minuters sömn. Drömsömn brukar även betecknas REM-sömn (en förkortning från engelskans rapid eye movement).
Fasen varar i några minuter, och under den tiden ”vaknar” kroppen på så sätt att puls och blodtryck stiger, adrenalin strömmar ut i blodet, och syreförbrukningen stiger. Samtidigt är musklerna nästan helt förlamade från halsen och nedåt resten av kroppen. Drömsömn bidrar till att lagra ny information i minnet. Forskningen har kommit fram till att en person som inte får drömsömn under en hel natt är dagen därpå håglös, lättirriterad och har nedsatt inlärningsförmåga – en mental trötthet.

Dessa fyra faser upprepas flera gånger under en natts sömn. Mot slutet av natten växlar det mellan ytlig sömn, och allt längre perioder av REM-sömn. Under 8 timmars nattsömn för en vuxen person sover denna 2 timmar REM-sömn, 1 timme djupsömn samt 5 timmar ytlig sömn.

Många människor dras med sömnproblem av något slag. Svårigheter att somna eller att bibehålla sömnen under hela natten. Sömnlöshet eller sömnproblem kan bero på en mängd olika faktorer som till exempel stress, skiftarbete, depression och sömnapné.

Tänker även ta upp lite om drömmar. Drömmarnas funktion för oss människor är väldigt omdiskuterad. Vissa forskare anser att de är en typ av process, som bearbetar och sorterar dagens upplevelser, tankar känslor och intryck. Nya teorier menar att drömmar är en slumpmässig effekt av ett fastlagt ”träningsprogram”. Personens nervbanor mognar och underhålls genom att det sker en våldsam aktivitet i hjärncellerna. Hjärnan försöker få kontroll på alla de impulserna, vilket skapar en dröm. Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, antog att våra förträngda känslor och önskningar avslöjas i våra drömmar på ett dolt och förvrängt sätt. Om vi kommer ihåg våra drömmar eller inte, beror på om du vaknar medan den pågår eller inte. Drömmar som avbryts av att vi vaknar, finns nämligen kvar i minnet, medan en avslutad dröm försvinner snabbt. Detta beror på att minnet hela tiden rensar sig självt medan vi sover.

Referat av Gunnar Frohm

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.