Debatt

Varför beviljar Umeå kommun bidrag till Ibn Rushd?

Thomas Ryberg
Publicerad i
#148
Lästid 1 min

Kulturnämnden i Umeå lämnar enligt Folkbildningsrådets modell stöd till 10 studieförbund. Stödet ska ”efterlikna den statliga modellen”.
Kommunfullmäktige antog den 24 februari 2020 ”Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar”. Enligt beslutet ska bidrag inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde, samt motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Ett av studieförbunden som får Umeås kommunala stöd är Ibn Rushd. Studerar vi dess uppkomst, bakgrund, utredningar och nätverk, kommer kopplingarna till Muslimska Brödraskapet, stadgar, antisemitiska talare som diskriminerar människor – judar – upp till ytan.

I sina grumliga kulturmanifestationer blundar kulturnämnden inför kommunfullmäktiges beslut och betalar stöd till Ibn Rushd!
Jag häpnar över undfallenheten.

Att Umeå kommun därvidlag ”efterliknar den statliga modellen” gör det inte mindre aningslöst och skrämmande.
Frågan aktualiseras: vad skiljer godtrogenhet och undfallenhet från dumhet?

Folkbildningsrådets hemsida visar bl a personal och styrelse. Alla tycks lika glada. En styrelse-ledamot är Marie Louise Rönnmark. Hon är också ordförande i Umeå kommunfullmäktige.

Lämna en kommentar