Inrikes

Sveriges muslimer behövs i försvaret av sjukvård och arbetsrätt

Muslimska Brödraskapet skulle försvagas - pressen på regeringen öka

Demonstration mot nedskärningar inom sjukvården i Stockholm, november 2019. Foto: Faksimil SVT
Jan Hägglund
Publicerad i
#150
Lästid 9 min

Regeringens budget innebär inte att hoten mot sjukvård och arbetsrätt minskar. Så många som möjligt måste delta i försvaret av välfärd och fackliga rättigheter. Det vore ett enormt framsteg om Sveriges muslimer deltog i denna kamp. Det skulle öka trycket på regering och riksdag. Ett ökat engagemang bland muslimerna skulle även försvaga Muslimska Brödraskapets ställning. Detsamma gäller för de wahhabitiska salafisterna och de våldsbejakande jihadister som återvänt efter att ha stött IS-Kalifatet med vapen i hand.

Muslimska Brödraskapets, och andra islamisters, strävan efter att isolera Sveriges muslimer har en splittrande effekt i flera sammanhang. Deras strävan efter att ersätta de svenska grundlagarna med ett shariastyre hotar att skapa parallella samhällsstrukturer. Dessa minoritetstolkningar av islam splittrar även – på ett förödande sätt – möjligheten att skapa en enighet i den nödvändiga kampen mot de växande orättvisorna i samhället. Detta gäller inte endast i Sverige. Dessa religiösa sekterister skapar även splittring inom den arabiska världen. Det har alltid funnits ett behov att bekämpa det inflytande som gamla kolonialmakter och USA, med vapen i hand, har skaffat sig i Mellanöstern. Även detta har krävt enighet. Men bildandet av vad Daesh / IS kallade för Kalifatet, splittrade hela den muslimska världen och därmed även kampen om kontrollen över strategiska områden samt oljan.

Historiskt sett tillhör de religiösa de värsta splittrarna i Europa. Vi tänker bland annat på det trettioåriga kriget mellan katoliker och protestanter, som slet sönder kontinenten under åren 1618-1648. Idag finns bland annat två källor till djupa och bestående motsättningar i Europa. Dels angreppen på dagens självständiga välfärdsstater från de politiker som vill skapa ett Europas Förenta Stater. Det kan nämligen inte finnas två stater inom samma geografiska område. Antingen kommer dagens självständiga välfärdsstater som Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike att överleva detta angrepp. Eller så ersätts de av ett Europas Förenta Stater.

Mahmoud Aldebe – islamist inom både S och C

Bakom en annan djup och växande motsättning i dagens Europa står Muslimska Brödraskapet, de wahhabitiska salafisterna samt våldsbejakande jihadistiska terrorister. Dessa strävar oförtrutet efter att skapa parallella samhällen med egen rättsskipning där sharia ersätter dagens folkstyre via allmänna och fria val. Sverige är inget undantag. Denna strävan har blivit alltmer öppen efter millennieskiftet. Ett exempel är Mahmoud Aldebe, en politiker som tillhörde de allra mest frispråkiga och hårt arbetande islamisterna. I olika partier!

Så sent som år 2003 var Mahmoud Aldebe ordförande för de socialdemokratiska muslimerna i Stockholm. År 2009 stod han på Stockholms-Centerns nomineringslista till riksdagen. Denne Aldebe klargjorde, på ett för andra islamister besvärande tydligt sätt, vad Sveriges islamister strävade efter. Aldebe själv tillhörde Muslimska Brödraskapet – oavsett vilken partibeteckning han för tillfället bar. Mahmoud Aldebe skrev ett brev till alla riksdagspartier där han krävde särlagstiftning för muslimer i Sverige, baserad på sharialagar.

Karaktären på brevet uttrycks i följande citat:
”Det behovs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa
den islam.”

(Klicka här för att läsa hela brevet)

Shariastyre är oförenligt med demokratiska fri- och rättigheter. Islamisterna själv är de första att erkänna detta. Bland annat företrädare för Muslimska Brödraskapet. När Aldebe talar om ”rättelse” av den svenska familjerätten handlar det om att radera ut den juridiska jämställdhet som män och kvinnor har i dagens samhälle. Det handlar också om att radera ut rättigheterna för barn. I dagens Sverige är det inte tillåtet för en man att ha upp till fyra fruar. I dagens Sverige är det inte tillåtet för en vuxen man att gifta sig med ett barn. I dagens Sverige har kvinnor och män samma rättigheter i samband med arv och skilsmässa. Alla dessa rättigheter skulle gå förlorade för muslimerna i Sverige om det skulle ske en ”rättelse” i den svenska familjerätten. Aldebe krävde, listigt nog, inte sharia för alla medborgare i Sverige. Aldebe krävde enbart särlagstiftning för muslimer.

Detta visar tydligt på två saker.
a) islamisterna strävar efter att slå sönder den juridiska jämställdhet som uppnåtts mellan män och kvinnor i Sverige och detsamma gäller för de juridiska rättigheter som barn har. Detta mönster upprepas i land efter land i hela Europa,
b) islamisterna strävar efter att få samhället att tro att de företräder alla muslimer i sin kamp för parallella samhällsstrukturer – en kamp som innebär ett direkt sabotage av varje strävan efter en fungerande integrationspolitik. Detta mönster upprepas också i land efter land i hela Europa. Islamisternas mål är att splittra samhället på djupet.

Bakslag och revansch

Tillbaka till Sverige. Efter en rad bakslag för islamisterna i Sverige, speciellt efter beslutet att utvisa sex av de mest tongivande islamisterna (de flesta imamer) år 2019, hade dessa ett stort behov av att ”revanschera” sig. Tillfället kom på grund av den idiotiska bränningen av Koranen som en annan splittrare av samhället genomförde i Rosengård. Vi tänker naturligtvis på den danske ”politikern” Rasmus Paludan och hans anhang i partiet ”Stram Kurs”. Efter kravallerna i Malmö krävde 15 muslimska församlingar i Stockholm att en blasfemilagstiftning skulle återinföras i Sverige. Blasfemi är ett annat ord för hädelse. I Sverige togs förbudet mot att häda bort år 1970. Det har gått 50 år sedan dess. Men när denna lagstiftning togs bort hade den i praktiken varit satt ur spel sedan mellankrigstiden – eller ännu längre tillbaka. Om detta beslut skulle återinföras vore det alltså inte bara en tillbakagång på 50 år utan snarast en tillbakagång på 150 år. Kravet skulle omöjliggöra en stor del av dagens populärkultur inom bland annat skapande av musik, film, bild och skulpturer. Vi går igenom detta mycket noga i nästa artikel.

Men det var just ett återinförande av blasfemilagstiftning som de 15 församlingarna krävde. Här finns en parallell till det brev som Mahmoud Aldebe skickade till riksdagens partier i mitten på 00-talet. Islamisterna vill kasta samhället bakåt i tiden genom att inskränka den grundlagsfästa yttrande- och tryckfriheten helt i enlighet med sharia.

Vilka församlingar var det då som ställde detta krav, som skulle kasta Sverige långt, långt tillbaka i tiden? Vi publicerar listan på dessa församlingar nedan. Tre av dessa förtjänar en närmare ”presentation”.

■ Stockholms-Moskén på Södermalm

Den stora moskén vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm utgör centrum för Muslimska Brödraskapets organisationer i Sverige. Här har bland annat organisationerna Islamiska Förbundet i Sverige, Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer – alla Muslimska Brödraskapet närstående – sina ”högkvarter”. Moskén har besökts av en rad dignitärer från Muslimska Brödraskapet.

Utsikt mot Stockholms-Moskén på Medborgarplatsen. Foto: Carles Tomás Martí (CC BY 2.0)

Öppen antisemitism
År 2003 besöktes moskén av självaste Yusuf Al-Qaradawi – Muslimska Brödraskapets andlige ledare. Qaradawi uttalade sig, så sent som 2009, bland annat på följande sätt om judarna:
”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

■ Islamisk Kulturcenter i Rinkeby

Föreningen drev tidigare ungdomsgården Kreativitetshuset i Rinkeby. År 2009 avslöjades att en ledare på ungdomsgården hade agerat rekryterare åt den terrorstämplade grupperingen Al-Shabaab i Somalia. Al-Shabaab utgör en del av terrornätverket Al-Qaida.

■ Islamiskt Forum Botkyrka

Islamiskt Forum Botkyrka äger Alby moské söder om Stockholm. Inför valet 2018 avslöjade Uppdrag Granskning att miljöpartisten Ali Khalil och en imam i Alby moské hade försökt sälja röster till Moderaterna i utbyte mot att föreningen skulle få en tomt så att de skulle kunna bygga en större moské. Enligt reportaget i Uppdrag Granskning hade Moderaterna blivit lovade uppemot 3000 röster i utbyte mot en moskétomt!

Här nedan kan du se hela listan över församlingar som krävde ett återinförande av blasfemilagstiftning.

Avslutning

Den kamp som Arbetarpartiet för har aldrig riktat sig mot muslimer. Den har alltid riktat sig mot islamister som strävar efter att skapa parallella samhällen med egen rättsskipning där sharia ersätter dagens folkstyre via allmänna och fria val. Detta innebär för det första ett direkt slag mot alla försök att föra en framgångsrik politik för integration. Islamisternas strävan – som sträcker sig över årtionden och innehåller infiltration av partier, andra ideella föreningar och myndigheter – innebär för det andra ett försök att splittra hela det svenska samhället genom att beröva en stor del av medborgarna sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. Om detta skulle lyckas vore det, i sin tur, ett dråpslag mot bland annat Arbetarpartiets strävan för en enad kamp mot den växande arbetslösheten och de likaså växande sociala klyftorna i samhället.

Vi strävar efter att starta en kampanj till försvar av sjukvården tillsammans med andra. Vi kommer att göra allt för att dra med de muslimer som accepterar Sveriges grundlagar i denna kampanj. Islamisterna strävar efter att isolera muslimerna och splittra denna kamp. ”V med vänner”, tillsammans med vissa socialdemokrater (och miljöpartister), har kritiserat Arbetarpartiet när vi tagit upp dessa frågor. Denna kritik visar på två saker: Dels på hur V, S och MP alltmer identifierat sig med den borgerliga politik som förts i Sverige efter 1994, dels på deras oförmåga att se skillnad på muslimer och muslimer. I praktiken drar även dessa alla muslimer över en kam – precis som SD! I sin politiska feghet sviker därmed ”V med vänner” tillsammans med dessa socialdemokrater (och miljöpartister) alla de muslimer som önskar bli en del av det svenska samhället. Istället för att se muslimer som individer, som så förtvivlat väl behövs i kampen mot de växande orättvisorna, har V, S och MP under årtionden gött och stött islamisternas strävan efter att muslimerna ska ses som ett kollektiv – representerat av ”brödraskapet”.

Framtiden tillhör den vars politiska strategi går ut på att både bekämpa de nya problemen i form av parallella samhällsstrukturer baserade på en orimlig migrationspolitik och de gamla klassorättvisorna vars uttryck är ökad arbetslöshet, sämre arbetsrätt och minskade resurser till sjukvård, utbildning och omsorger;
Framtiden tillhör den vars politiska strategi bygger på att försvara det demokratiska-sekulära välfärdssamhället – och som strävar efter att ena arbetande och arbetslösa bakom detta mål – och som i den enigheten inräknar den absoluta majoritet av muslimer som erkänner de svenska grundlagarna.

Denna politiska strategi är endast möjlig för demokratiska socialister.

Klicka här för att komma till nästa artikel i denna serie på två.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar