Inrikes

Kommer S+MP-regeringen köra över LO när det gäller anställningstryggheten?

LO:s ledning. Ordförande Susanna Gideonsson står som andra från vänster. Foto: LO / Pressbild
Patrik Brännberg
Publicerad i
#152
Lästid 5 min

S+MP-regeringen verkar inställd på att försöka köra över LO när det gäller försämringarna av anställningstryggheten. Detta står klart efter att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, den 29 oktober, meddelat att regeringen nu vill utforma en lagstiftning på basis av den uppgörelse som nåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Bakgrunden är följande: Januariavtalet mellan S-MP samt Centerpartiet och Liberalerna innebar att regeringen skulle genomföra ett antal förändringar (läs: försämringar) av Lagen om anställningsskydd, LAS. Partierna ville i första hand att fack och arbetsgivare skulle komma överens om försämringarna genom förhandlingar. S-ledningen hoppades att LO skulle gå med på ett avtal med försvagad anställningstrygghet. Men som vi tidigare skrivit föll dessa förhandlingar samman.

Den 20 oktober röstade LO:s representantskap enhälligt nej till en uppgörelse med Svenskt Näringsliv. I en debattartikel i tidningen Arbetet beskrev ordförandena från de sju LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Pappers, Seko och Transport innehållet i avtalet som en ”krigsförklaring mot LO-förbundens medlemmar”. Tjänstemännens förhandlingsorganisation, PTK, sa däremot ja till avtalet (se faktaruta nedan för innehållet i avtalet).

Den socialdemokratiska ledningen försöker nu desperat att få till någon form av uppgörelse som innebär att de slipper genomföra försämringarna av LAS via lagstiftning. Vi nämnde inledningsvis arbetsmarknadsministerns strävan att köra över LO och göra uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK till lag. Även inom LO finns djupa sprickor. Ledningen inom IF Metall, som står Stefan Löfven och Svenskt Näringsliv nära, har sagt att de vill ”ta del av det nya avtalet” – trots att de röstade emot avtalet när det behandlades på LO:s representantskap. I avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv ingår en s.k. omställningsersättning för den som blir arbetslös. Detta innebär att den som förlorar sitt jobb kan få möjlighet till ”kompetensutveckling”, med 80 % av lönen under ett år. Denna satsning skall finansieras av staten.

Ledningen för IF Metall pekar på omställningsersättningen som ett skäl till att haka på avtalet – och därmed spräcka den enighet som uppvisades i samband med omröstning om avtalet på LO:s representantskap. LO-ordföranden Susanna Gideonsson, som även är suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, har t.o.m. sagt att det är upp till de enskilda förbunden om de vill gå med på avtalet! Kontrasten mot de rop om enighet som brukar komma från LO-ledningen i samband med avtalsrörelser, kunde inte vara större.

Regeringen stämmer in i en aggressiv kör då den vill kringgå LO. ”Strunta i LO – låt det nya avtalet bli verklighet” skrev Dagens Nyheter på ledarplats. Liberalernas Nyamko Sabuni har krävt att regeringen ska lagstifta oavsett vad arbetsmarknadens parter säger. Det liberala etablissemanget är överens om viljan att köra över LO:s 1,4 miljoner medlemmar.

Beskedet från regeringen gör att bollen nu ligger hos de fackförbund som hittills varit tydliga i sitt nej till avtalet. Även Vänsterpartiet ställs nu på prov. Jonas Sjöstedt lovade att utlysa en misstroendeomröstning mot regeringen om denna kör över LO när det gäller LAS-avtalet. Men helgens kongress innebar att V fick en ny partiledare. Frågan är om den nya V-ledaren, Nooshi Dadgostar, kommer att driva frågan om misstroende lika hårt som Sjöstedt?

Samtidigt pågår avtalsförhandlingar mellan LO-facken och arbetsgivarsidan. Även i dessa förhandlingar har arbetsgivarsidan en aggressiv attityd. I ett SMS till sina medlemmar i Västerbotten sammanfattar Kommunal situationen: Hej Kamrat. Just nu förhandlas ditt kollektivavtal. Arbetsgivarens skambud är 0 kr högre lön och mer ”flexibla” scheman. Är vi inte överens på söndag 1 nov, står vi UTAN AVTAL! Då kan Kommunal vidta stridsåtgärder som blockad och strejk.”

En mobilisering av LO:s 1,4 miljoner medlemmar skulle i grunden kunna förändra stämningen i samhället och skaka om S-regeringen. I slutändan är det protester på gator, torg och arbetsplatser kraften som kan förhindra en historisk försämring av anställningstryggheten i Sverige.

Fakta: Avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK

Det avtal som Svenskt Näringsliv och PTK ställt sig bakom skulle försämra anställningstryggheten på flera sätt.

  • Nya skrivningar om vad som är ”samarbetssvårigheter” skulle exempelvis göra det lättare för arbetsgivare att genomföra godtyckliga uppsägningar.
  • Turordningsreglerna vid uppsägning ändras så att en arbetsgivare, oavsett antalet anställda, får undanta tre personer från reglerna. Idag får företag med upp till tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna.
  • Om det uppstår en tvist om en uppsägning är tillåten eller inte ska huvudregeln vara att den anställde inte får behålla sin anställning under tiden som tvisten pågår. Den anställde ska dock få rätt till ekonomiskt skydd i form av en försäkring som kompletterar a-kassan. Idag får alla löntagare behålla både anställning och lön till dess att tvisten är avgjord. Med det nya avtalet skulle enbart fackligt förtroendevalda ”med särskild betydelse” få behålla anställning och lön under tvisten.

Tillsammans innebär dessa inslag i avtalet en kraftig förskjutning av styrkeförhållandena på arbetsmarknaden – till arbetsgivarnas fördel.

Vad är PTK?

PTK är en förkortning för Privattjänstemannakartellen. PTK är en samarbetsorganisation mellan en lång rad tjänstemannafack. Vid förhandlingar med arbetsgivarna företräds tjänstemännen av PTK. Unionen är PTK:s klart största medlemsförening med över en halv miljon medlemmar. Andra stora medlemmar är Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Lärarförbunden, Vårdförbundet samt Akavia som organiserar jurister och ekonomer.

Vad är LO:s representantskap?

Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det består av LO:s styrelse samt 100 ledamöter som utses av medlemsförbunden beroende på deras storlek.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.