Vetenskap

Antibiotikaresistensen – ett allvarligt hot

Foto: Ulrike Leone / Pixabay
Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#152
Lästid 3 min

Det växande problemet med antibiotikaresistens är något som diskuterats allt mer de senaste åren. Antibiotikan har haft en revolutionerande betydelse för sjukvården under 1900-talet och 2000-talets början, men har också sidoeffekten att oansvarig och överdriven användning leder till att resistenta bakterier växer fram.

Mänskligheten har saknat tillgång till antibiotika under nästan hela sin historia. Innan upptäckten av antibiotika kunde människor dö till följd av mindre sår och insektsbett som infekterats. Om nuvarande antibiotika blir verkningslös, och nya antibiotika inte utvecklas i tillräcklig omfattning, riskerar vi att hamna i en situation där amputationer av kroppsdelar kan bli en nödvändig lösning för att stoppa bakteriespridning från olika småsår.

För att antibiotika ska vara maximalt verkningsfull måste den hanteras klokt och ansvarsfullt. Detta har under många år långtifrån varit fallet, även om det under den senaste tiden på vissa håll i världen har börjat synas en svag förbättring och mer ansvarsfull hantering. Alltför ofta delas antibiotika ut i rent ”förebyggande syfte”, fast den inte behövs. Den klokaste inställningen till antibiotikaanvändning är att enbart sätta in den när det är absolut nödvändigt. Ju mer den används i samhället, desto större blir risken för resistens och desto mer besvärligt blir det att hantera utbrott av multiresistenta bakterier.

I dagsläget förbrukas mer än hälften av all världens antibiotika inom den industriella djuruppfödningen, djur som sedan konsumeras av människor som kött eller andra matprodukter som kommer från djuren. Eftersom människan befinner sig i toppen av näringskedjan koncentreras extra mycket antibiotika just hos oss. Att djuruppfödningen använder så stora mängder antibiotika har i grunden sin förklaring i ekonomiska vinstintressen. Antibiotikan får djuren att växa sig större, producera mer mjölk, och så vidare. På kort sikt håller den även djuren friskare och kan därför mildra effekterna av en dålig och osanitär djurhållning. Djur som får vistas på större ytor och i rena miljöer håller sig naturligt friskare än de som lever i trånga smutsiga utrymmen. Med hjälp av antibiotika kan producenterna låta sina djur leva trångt och smutsigt och ändå få dem att klara sig förvånansvärt väl från smittspridning. På så vis går det att minska utgifter för djurhållningen och maximera vinster, här och nu på kort sikt. Priset kommer senare, i form av resistenta bakterier.

Det är inte bara inom djuruppfödningen som det förekommer en helt ansvarslös överanvändning av antibiotika. Det är även fallet när det gäller människor. I många utvecklingsländer dör människor av bakterieinfektioner som skulle kunna åtgärdas med antibiotika, samtidigt som den i västvärlden delas ut mot sådant den är helt verkningslös mot. Ofta har antibiotika delats ut till patienter som inte haft bakteriella infektioner överhuvudtaget, utan istället olika former av virus. Att ”behandla” förkylningar med antibiotika har ingen positiv verkan, men det är en typ av agerande som ger en bra grogrund för resistens. Antibiotika ska användas så sparsamt som möjligt och enbart när det är absolut nödvändigt.

Det går att utveckla nya antibiotika och detta skedde också i rask takt tidigare under 1900-talet. Denna utveckling har dock avtagit i och med läkemedelsbolagens växande ointresse för frågan. Antibiotikautveckling är inte längre lika lönsam för läkemedelsbolagen som den tidigare har varit. Det finns andra typer av läkemedelsutveckling som lönar sig bättre. Faktum är att en majoritet av de tidigare producenterna av antibiotika har monterat ned denna del av sin verksamhet idag.

Denna utveckling understryker behovet av en samhällelig kontroll över läkemedelsproduktionen. Utvecklingen av antibiotika och andra livsviktiga läkemedel måste gå före vinstjakten hos de stora läkemedelsbolagens ägare.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.